Biên bản vi phạm hành chính là gì? Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gồm những gì?

Bài viết Biên bản vi phạm hành chính là gì? Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gồm những gì? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Biên bản vi phạm hành chính là gì? Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gồm những gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Biên bản vi phạm hành chính là gì? Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gồm những gì?”

Đánh giá về Biên bản vi phạm hành chính là gì? Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gồm những gì?


Xem nhanh
Hướng dẫn cách lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính
ĐIểm mới của Nghị định 118 tại đây: https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/quan-ly-hanh-chinh/diem-moi-cua-nghi-dinh-118-2021-nd-cp-huong-dan-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh/

biên bản vi phạm hành chính là gì? giấy tờ xử phạt vi phạm hành chính gồm những gì? Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính?

biên bản vi phạm hành chính là gì? các bộ phận nhà nước đều đặn có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính nếu thuộc lĩnh vực mình quản lý. Song việc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính cần đảm bảo trong việc thực hiện cần đúng về trình tự, giấy tờ, thẩm quyền.

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. biên bản vi phạm hành chính là gì?
  • 2 2. hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính bao gồm những gì?
  • 3 3. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính:

1. biên bản vi phạm hành chính là gì?

Biên bản vi phạm hành chính là văn bản ghi nhận lại diễn biến, kết quả của một hoạt động, sự việc vi phạm hành chính đã xảy ra về mặt thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia, trình tự, nội dung, kết quả cuối cùng.

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính:

Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do VPHC gây ra ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Khi phát hiện hành vi VPHC thì người có thẩm quyền phải xử phạt nghiêm minh để đảm bảo giá trị trừng trị người vi phạm, đồng thời giáo dục người vi phạm và giáo dục chung đối với tất cả mọi người. Việc không xử lý hay xử lý quá nhẹ có thể kéo theo sự coi thường pháp luật, nếu xử phạt quá nặng sẽ gây ra bức xúc cho người bị xử phạt. Cả hai khả năng đó đều đặn tác động bất lợi đến ý thức pháp luật của người dân.

Việc xử phạt VPHC được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Thứ nhất, việc xử phạt VPHC được tiến hành nhanh chóng. Việc xử phạt nhanh chóng sẽ có thể ngăn ngừa kịp thời các tác động tiêu cực do vi phạm hành chính gây ra ra. Nguyên tắc này được thể hiện ở cả hai giấy tờ xử phạt VPHC. Trong giấy tờ xử phạt không lập biên bản, quyết định hành chính được ban hành ngay khi người có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm. Trong giấy tờ xử phạt có lập biên bản, thời hạn ban hành quyết định xử phạt VPHC nói chung là 7 ngày; trong trường hợp pháp luật quy định có giải trình hoặc trường hợp không có giải trình nhưng phức tạp thì thời hạn là 30 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Với thời hạn như vậy, việc xử phạt VPHC cần được thực hiện nhanh chóng vì nếu hết thời hạn thì người có thẩm quyền không được ban hành quyết liệt để xử phạt về hành vi vi phạm đó nữa.

Thứ hai, việc xử phạt VPHC phải được tiến hành công khai, khách quan. hiện nay, công khai đã trở thành nguyên tắc chung trong hoạt động của Nhà nước, trừ trường hợp liên quan đến bí mật nhà nước. nhiều quy định về xử phạt VPHC đã thể hiện nguyên tắc này, như: biên bản vi phạm hành chính phải có chữ ký của người vi phạm hoặc đại diện của người vi phạm, nếu người vi phạm không có mặt thì phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm; công bố công khai việc xử phạt VPHC trong trường hợp vi phạm gây hậu quả lớn hoặc gây ra tác động xấu về xã hội; các quy định về khám người, khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, khám phương thuận tiện vận tải cũng chú ý đến việc công bố quyết liệt khám, có người chứng kiến, lập biên bản về việc khám… Công khai giúp cho việc kiểm soát dễ dàng nên sẽ Giảm sai phạm trong xử phạt vi phạm hành chính, còn khách quan thì bảo đảm xử phạt chính xác, đúng người, đúng vi phạm.

Thứ ba, việc xử phạt VPHC phải đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật. Xử phạt VPHC là hoạt động dùng quyền lực nhà nước để áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với người vi phạm nên chỉ người có thẩm quyền mới có quyền xử phạt VPHC và chỉ được xử phạt trong giới hạn thẩm quyền pháp luật quy định.

Xem thêm: Thời hạn, thời hiệu? Cách tính thời hạn, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

– Nguyên tắc việc xử phạt VPHC phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hệ lụy vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết Giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi VPHC tùy thuộc vào thường xuyên yếu tố như bản thân hành vi đó là hành vi gì, mức độ nghiêm trọng của hệ lụy gây ra ra, người vi phạm là ai, thực hiện hành vi vi phạm trong điều kiện hoàn cảnh nào… do đó, để xử phạt VPHC nghiêm minh, công bằng, có giá trị răn đe, phòng ngừa cao thì khi xử phạt phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đồi tượng vi phạm, các tình tiết tăng nặng, Giảm nhẹ để quyết liệt cách thức, mức xử phạt.

Mọi Người Xem :   Điều khoản tiếng Anh là gì?

Nguyên tắc chỉ xử phạt VPHC khi có hành vi VPHC do pháp luật quy định; một hành vi VPHC chỉ bị xử phạt một lần; nhiều người cùng thực hiện một hành vi VPHC thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi VPHC đó; một người thực hiện thường xuyên hành vi VPHC hoặc VPHC nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Nguyên tắc này thể hiện quan điểm là chỉ có cơ quan có thẩm quyền mới có quyền xác định một hành vi trái pháp luật nào đó có phải là VPHC không và trong trường hợp có hành vi thực sự có tính nguy hiểm cho xã hội mà vì lý do nào đó pháp luật chưa quy định đó là hành vi VPHC thì không ai có thể bắt cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm hành chính về hành vi đó. 

Nguyên tắc người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh VPHC; cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.

Để xử phạt VPHC đối với cá nhân, tổ chức thì người có thẩm quyền xử phạt phải chứng minh được cá nhân, tổ chức đó đã thực hiện hành vi vi phạm trên thực tế. Nếu không chứng minh được có VPHC trên thực tế thì không thể xử phạt và muốn xử phạt về hành vi vi phạm nào thì phải chứng minh có hành vi đó. Có như vậy, người có thẩm quyền mới có thể biết được cần xử phạt ai và xử phạt như thế nào để tránh sai sót.

Nguyên tắc đối với cùng một hành vi VPHC thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Đây cũng là nguyên tắc mới được đưa vào trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Theo đó, khi thực hiện hành vi vi phạm có tất cả mọi tình tiết giống nhéu thì tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tiền với mức tiền phạt cao gấp đôi so với mức tiền phạt đối với cá nhân đã thành niên. Nguyên tắc này đã được chi tiết hóa trong tất cả các nghị định quy định về VPHC và xử phạt VPHC trong các lĩnh vực cụ thể.

Xem thêm: Mẫu biên bản vi phạm hành chính và quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính mới năm 2022

Biên bản vi phạm hành chính được dịch thuật sang tiếng Anh là The written record of the administrative violation. một vài ngôn từ liên quan đến đó là:

– Vi phạm hành chính: Administrative violation

– Xử phạt vi phạm hành chính: Sanctioning of an administrative violation

– Xử lý vi phạm hành chính: administrative violation handling

– quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính: administrative sanctioning decision

✅ Mọi người cũng xem : bệnh viện tai mũi họng ở đâu

2. giấy tờ xử phạt vi phạm hành chính bao gồm những gì?

Tùy thuộc vào tùy trường hợp vi phạm mà dựa theo mức độ, tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm thì cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết liệt xem việc xử phạt có cần lập thành văn bản hay không.

Với trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản thì người có thẩm quyền sẽ ra quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Trường hợp này sẽ được áp dụng trong trường hợp là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, còn 500.000 đồng đối với tổ chức.

mặc khác trong trường hợp vi phạm hành chính mà phát hiện lỗi vi phạm do việc dùng phương thuận tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản vi phạm hành chính.

Lưu ý: quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập thành biên bản thì phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết liệt cùng thông tin họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức vi phạm cũng như ghi rõ hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm và họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt và ghi rõ mức tiền phạt.

Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính có phải lập biên bản thì Khách hàng có khả năng tham khảo quy định tại Điều 57 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Chú ý là việc xử lý vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành giấy tờ xử phạt vi phạm hành chính.

Trong giấy tờ xử phạt hành chính phải bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính cùng các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục.

✅ Mọi người cũng xem : giao thừa chó vào nhà là điềm gì

3. hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính:

* Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

(1) Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hoặc cách thức  khác theo quy định của pháp luật (Điều 55 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(2) Biểu mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản:  Mẫu quyết định số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một vài điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Có file đính kèm).

Lưu ý: Nếu trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

(3) Cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết liệt xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết liệt xử phạt (Điều 69 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Mọi Người Xem :   Tìm hiểu tình trạng huyết áp không ổn định, lên xuống thất thường

Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

* Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản

(1) Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hoặc cách thức khác theo quy định của pháp luật (Điều 55 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(2) Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản (Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(3) Trong trường hợp rất cần thiết người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết vụ việc vi phạm hành chính (Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(4) Trong trường hợp cần xác định tổng giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt, người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải xác định giá trị tang vật. Thời hạn tạm giữ tang vật để xác định tổng giá trị trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm ra quyết liệt tạm giữ, trong trường hợp thật cần thiết thì thời hạn có khả năng kéo dài thêm nhưng tối đa trong vòng 24 giờ (Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(5) Giải trình chỉ áp dụng hình thức xử phạt tước quyền dùng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ vận hành có thời hạn hoặc áp dụng mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức thì cá nhân, tổ chức. Có hai cách thức giải trình đó là giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

(6.1) Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự, khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự và thông báo bằng văn bản cho cá nhân vi phạm (Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(6.2) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có thường xuyên tình tiết phức tạp hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình thì thời hạn ra quyết liệt xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản. Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp xin gia hạn, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày. Nếu quá thời hạn người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết liệt xử phạt nhưng vẫn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hệ lụy. quyết liệt xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp trong quyết định có quy định ngày có hiệu lực khác (Điều 67, 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(7) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi quyết định xử phạt cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành (Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(8) Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết liệt xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó (Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(9) trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết liệt xử phạt thì tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt (Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Kết luận: Pháp luật về xử phạt VPHC những năm qua không ngừng thay đổi, hoàn thiện phù hợp với thực trạng VPHC và những thay đổi ngay của cuộc sống xã hội. Bên cạnh những ưu điểm của pháp luật về xử phạt VPHC và các nguyên tắc xử phạt VPHC thì việc tiếp tục thống kê kỹ hơn về các nguyên tắc cũng như mối tương quan giữa các nguyên tắc xử phạt VPHC với các quy định của pháp luật về xử phạt VPHC là rất rất cần thiết nhằm xây dựng được các nguyên tắc thực sự khách quan, khoa học và tạo ra sự thống nhất, đồng bộ của pháp luật thì các nguyên tắc mới phát huy được hết vai trò tích cực trong xử phạt VPHC

Xem thêm: Các tình tiết tăng nặng, tình tiết Giảm nhẹ trong xử lý vi phạm hành chính

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : lỡ mồm cười xung quanh như thanh hóa là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.208 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính? Các biện pháp ngăn ngừa và bảo đảm xử phạt hành chính? giấy tờ xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

quyết định thi hành một phần quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính là gì? Mẫu quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (MQĐ 16) và hướng dẫn soạn thảo?

Mẫu thông báo tạm giữ hồ sơ là gì? Mẫu thông báo tạm giữ hồ sơ (MTBTGGT)? Những quy định liên quan đến thông báo tạm giữ hồ sơ trong xử lý vi phạm hành chính?

Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính là gì? Mẫu biên bản giao nhận giấy tờ vụ vi phạm hành chính (MBB14)? Hướng dẫn mẫu biên bản giao nhận giấy tờ vụ vi phạm hành chính?

quyết liệt giao quyền xử phạt vi phạm hành chính là gì? Mẫu quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính? Hướng dẫn mẫu quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính?

Khái niệm về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai? quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai?

Mẫu biên bản vi phạm hành chính là gì? Mẫu biên bản vi phạm hành chính để làm gì? Mẫu số 43/BB-VPHC: Mẫu biên bản vi phạm hành chính? Hướng dẫn lập Mẫu số 43/BB-VPHC: Mẫu biên bản vi phạm hành chính? một vài quy định pháp luật liên quan về vi phạm hành chính?

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải là gì? Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải để làm gì? Mẫu MBB 01: Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải? Hướng dẫn lập Mẫu MBB 01: Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải? một số quy định pháp luật liên quan vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải?

Biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn là gì? Biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn để làm gì? Mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo mẫu BB/01? Hướng dẫn soạn thảo biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn? Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn?

Thương mại điện tử là gì? Đặc điểm của thương mại điện tử? Chủ thể của vận hành trong thương mại điện tử là những ai?

quá trình chung khi lựa chọn nhà thầu và trong các hình thức đấu thầu chi tiết theo quy định của Luật Đấu thầu hiện hành.

hình thức khuyến mại Giảm giá là gì? Đặc điểm của khuyến mại Giảm giá?

Khái niệm về bảo lãnh ngân hàng là gì? Các đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng theo quy định pháp luật? Các hình thức của vận hành bảo lãnh ngân hàng? tìm hiểu thông tin về phương thức bảo lãnh ngân hàng trực tiếp? Các bước để thực hiện quá trình bảo lãnh?

Kiểm toán là gì? các loại hình kiểm toán, chức năng của hoạt động kiểm toán? Các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm toán độc lập? Quy định quản lý nhà nước về vận hành kiểm toán độc lập? Quy định về đơn vị được kiểm toán? Quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán?

Trọng tài thương mại là gì? Khái niệm của thỏa thuận trọng tài? Đặc điểm của thỏa thuận trọng tài? Điều kiện về hình thức của thỏa thuận trọng tài?

Trọng tài thương mại là gì? Khái quát chung về trọng tài thương mại? Thẩm quyền giải quyết của trọng tài thương mại? Vai trò của trọng tài thương mại so với Tòa án? Ý nghĩa sự hỗ trợ của tòa án đối với vận hành trọng tài thương mại? Đặc điểm của trọng tài thương mại?

Sáp nhập pháp nhân là gì? Ví dụ cụ thể tình huống về sáp nhập pháp nhân? Trình tự, hồ sơ sáp nhập Doanh nghiệp? Vicom và Vinpeal sáp nhập có phải là sáp nhập pháp nhân hay không?

Ban quản lý khu công nghiệp là gì? Thành phần ban quản lý khu công nghiệp, điều kiện thành lập ban quản lý dự án? Trách nhiệm của Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp? Ban quản lý khu công nghiệp có được xem là công chức không?

Tiêu chuẩn đánh giá giấy tờ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là gì? Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất.

Đơn vị buôn bán vận tải là gì? Thế nào là kinh doanh vận tải bằng xe ô tô?

cách thức đầu tư BOO là gì? Hợp đồng BOO là gì? Khi nào được ký kết loại hợp đồng BOO? Nội dung trong bản hợp đồng Boo? Tư vấn trường hợp cụ thể?

Doanh nghiệp xã hội là gì? Cách đặt tên cho công ty xã hội? Đặc điểm cơ bản của công ty xã hội? những loại Doanh nghiệp xã hội phổ biến?

Pháp luật quy định như thế nào là tác phẩm phái sinh? Tác phẩm phái sinh có được bảo hộ hay không?

Gói thầu xây lắp là gì? Có được chỉ định thầu xây lắp dưới 5 tỷ?

Thời giờ làm việc của người lao động? Thời giờ nghỉ ngơi của người lao động? Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi?

Thanh tra nhà nước về lao động là gì? Các nguyên tắc của hoạt động thanh tra? một vài quy định về thanh tra lao động?

Tạm đình chỉ công việc là gì? Quy định của pháp luật về tạm đình chỉ công việc của người lao động? Lương trong thời gian tạm đình chỉ công việc của người lao động? Bị tạm đình chỉ công việc có được hưởng lương không?

Lý lịch chuyên gia là gì? Mẫu lý lịch chuyên gia tư vấn? Lưu ý khi ghi lý lịch chuyên gia tư vấn? Chuyên gia là gì? Lợi ích khi trở thành chuyên gia và vai trò của chuyên gia?

Điều kiện để lao động nam hưởng thai sản khi vợ sinh con là gì? giấy tờ hưởng chế độ thai sản?Các câu hỏi về biên bản vi phạm hành chính là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê biên bản vi phạm hành chính là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết biên bản vi phạm hành chính là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết biên bản vi phạm hành chính là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết biên bản vi phạm hành chính là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về biên bản vi phạm hành chính là gì


Các hình ảnh về biên bản vi phạm hành chính là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm tin tức về biên bản vi phạm hành chính là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về biên bản vi phạm hành chính là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts