Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?

Bài viết Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?”

Đánh giá về Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?Bí mật nhà nước là gi? Bí mật nhà nước gồm những gì? Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước? Phân loại bí mật nhà nước? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?

Hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh, an toàn, đến những bí mật nhé̀ nước được quy định trong luật bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời, người nào tiết lộ, tiêu hủy, chiếm đoạt các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ điều tra vụ án hình sự sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Mới đây, đã có thường xuyên vụ án liên quan đến tội phạm cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước có tổ chức và thủ đoạn tinh vi gây hệ lụy nghiêm trọng.

Căn cứ pháp lý: 

– Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2018;

– Bộ luật Hình sự 2015 (Sửa đổi bổ sung 2017);

– Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. bí mật nhà nước là gì?
  • 2 2. Bí mật nhà nước gồm những gì?
  • 3 3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước:
  • 4 4. Phân loại bí mật nhà nước:
  • 5 5. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước:
    • 5.1 5.1. Cấu thành tội phạm:
    • 5.2 5.2. Hình phạt:

1. bí mật nhà nước là gì?

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018, khái niệm “Bí mật nhà nước” được hiểu là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có khả năng gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.  Theo đó, Bảo vệ bí mật nhà nước là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân dùng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước. cách thức chứa bí mật nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác.

Bí mật nhà nước tiếng Anh được dịch là “State secrets”.

✅ Mọi người cũng xem : nên đi phượt ở đâu gần tphcm

2. Bí mật nhà nước gồm những gì?

Những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, lợi ích của quốc gia, dân tộc thuộc phạm vi bí mật nhà nước, chi tiết:

– Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chủ trương, kế hoạch, phương án phòng thủ đất nước; kế hoạch động viên, đối phó với chiến tranh.

Xem thêm: Xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm bảo vệ bí mật nhà nước

– Các chương trình thống kê, sản xuất, phát triển, hiện đại hóa phương thuận tiện, thiết bị an ninh, quốc phòng đáp ứng bảo vệ Tổ quốc.

– Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền quốc gia; giải quyết các tranh chấp về biên giới lãnh thổ.

– Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối nội, đối ngoại và các vấn đề phải giữ bí mật theo cam kết với nước ngoài.

– Các vấn đề liên quan đến các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế và xã hội của đất nước chưa công bố.

– Các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia.

– Các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu.

– Các chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội; y tế; giáo dục và đào tạo; thông tin và truyền thông và các lĩnh vực khác chưa công bố.

✅ Mọi người cũng xem : visa thẳng hàn quốc là gì

3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước:

– Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Mọi Người Xem :   lạch nghĩa là gì?

Xem thêm: Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

– Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– Việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, giấy tờ theo quy định của pháp luật.

– Chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

– Bí mật nhà nước được bảo vệ theo thời hạn quy định của Luật này, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật.

✅ Mọi người cũng xem : mua bẫy bìm bịp ở đâu

4. Phân loại bí mật nhà nước:

Căn cứ vào tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 03 độ mật, bao gồm:

– Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có khả năng gây ra nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc;

– Bí mật nhà nước độ Tối mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây ra nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc;

– Bí mật nhà nước độ Mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có khả năng gây ra nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Xem thêm: Tổng hợp sản phẩm bí mật nhà nước trong tất các lĩnh vực

Thời hạn giải mật bí mật nhà nước được giới hạn trong một Khoảng thời gian nhất định căn cứ vào bắt buộc bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của quốc gia, dân tộc, chi tiết: 40 năm đối với bí mật nhà nước độ tuyệt mật, 30 năm đối với bí mật nhà nước độ tối mật, 20 năm đối với bí mật nhà nước độ mật.

Thời hạn giải mật bí mật nhà nước được tính từ ngày ban hành, tạo ra bí mật nhà nước.

Trường hợp hết thời hạn, nếu xét thấy việc công khai nội dung bí mật nhà nước sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, lợi ích của quốc gia, dân tộc thì cơ quan ban hành, tạo ra bí mật nhà nước có quyền gia hạn tiếp.

Việc xem xét gia hạn thời hạn giải mật bí mật nhà nước phải được thực hiện trước khi hết thời hạn theo quy định và việc gia hạn có khả năng được thực hiện thường xuyên lần. Mỗi lần gia hạn không quá thời hạn bảo mật theo quy định.

✅ Mọi người cũng xem : polyphenol có ở đâu

5. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước:

Theo Điều 337 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được quy định như sau:

“1. Người nào cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật;

Xem thêm: Bảo vệ bí mật nhà nước là gì? Những nguyên tắc và ý nghĩa?

b) Lợi dụng cấp bậc, quyền hạn;

c) gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

3. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm cấp bậc, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Xem thêm: Tài liệu bí mật nhà nước là gì? danh mục tài liệu bí mật nhà nước?

So với Điều 263 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về tội phạm này, thì Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015 không có sửa đổi, bổ sung gì lớn, chỉ bỏ các tình tiết “gây hậu quả nghiêm trọng, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng”, mà thay vào đó là các tình tiết: “bí mật nhà nước thuộc độ tối mật; lợi dụng cấp bậc, quyền hạn; gây ra tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa” (Khoản 2 Điều 337) và “có tổ chức; bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật; phạm tội 02 lần trở lên và gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ” (Khoản 3 Điều 337).

Mọi Người Xem :   Bệnh viện Da liễu Trung ương Hà Nội ở đâu

Việc nhà làm luật quy định thường xuyên hành vi phạm tội khác nhau trong cùng một điều luật là căn cứ vào hành vi xâm phạm cùng một khách thể, ảnh hưởng đến cùng một đối tượng, đó là bí mật nhà nước. mặt khác, các hành vi phạm tội đều đặn có tính chất nghiêm trọng tương tự như nhau. Vì vậy, khi xác định hành vi phạm tội tương đương khi định tội danh, các cơ quan tiến hành tố tụng phải căn cứ vào từng hành vi phạm tội cụ thể để định tội cho chính xác

5.1. Cấu thành tội phạm:

– Khách thể: Trật tự quản lý hành chính, bí mật nhà nước trong các lĩnh vực.

– Chủ thể: Người có tiềm lực trách nhiệm hình sự và đạt tuổi luật định.

– mặt khách quan: Hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước thể hiện thông qua việc sử dụng thủ đoạn để trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt, dùng vũ lực hoặc đe dọa người có thẩm quyền hoặc các thủ đoạn gian dối khác để có được tài liệu bí mật đó. Tội phạm hoàn thành khi tài liệu bí mật nhà nước thoát khỏi sự quản lý của người có trách nhiệm giữ, quản lý nó.

– Mặt chủ quan: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý.

✅ Mọi người cũng xem : douglas có dịch nghĩa là gì

5.2. Hình phạt:

Khoản 1 nêu: Người nào cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật Nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Khoản 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

Xem thêm: Quy định về danh mục các công trình bí mật nhà nước

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) gây ra tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

Khoản 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật;

c) Phạm tội 2 lần trở lên;

d) gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Xem thêm: Giải mật là gì? Bí mật nhà nước được phép giải mật khi nào?

Khoản 4: Người phạm tội còn có khả năng bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm cấp bậc, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.”

Như vậy, hình phạt của tội này từ 2-15 năm. mặt khác, khi xác định hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, phải căn cứ vào các quy định của pháp luật về bí mật nhà nước như: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và đặc biệt là các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục bí mật nhà nước của từng cơ quan là tài liệu không thể thiếu khi xác định hành vi phạm tội…

Người phạm tội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước là do cố ý, tức là khi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và nhu cầu hệ lụy xảy ra hoặc người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hệ lụy của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không nhu cầu nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra, vì bản chất của hành vi chiếm đoạt đã chứa đựng sự cố ý phạm tội.

Người phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước có thể với thường xuyên động cơ khác nhau nhưng chủ yếu là vì động cơ cá nhân. Tuy không phải là dấu hiệu yêu cầu của cấu thành tội phạm nhưng việc xác định động cơ đối với người phạm tội là rất quan trọng. Nếu vì động cơ vụ lợi, sau khi chiếm đoạt được đã đem bán lấy tiền hoặc lợi ích vật chất, thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước; nếu chiếm đoạt rồi tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước mà mình đã chiếm đoạt thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước; nếu chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước rồi cung cấp cho các cá nhân, tổ chức để chống lại Nhà nước Việt Nam thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gián điệp quy định tại Điều 110 Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp này thì người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gián điệp, còn hành vi chiếm đoạt tài liệu chỉ là hành vi thực hiện tội gián điệp.

mặc khác, nếu trước và trong khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, người phạm tội chưa có ý định cung cấp cho cá nhân, tổ chức để chống lại Nhà nước Việt Nam, nhưng sau khi đã chiếm đoạt được tài liệu bí mật nhà nước mới cung cấp cho cá nhân, tổ chức để chống lại Nhà nước Việt Nam, thì người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” và tội gián điệp.

Xem thêm: Quy định lưu trữ và mang bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Quy định lưu trữ là gì? Lưu trữ trong tiếng Anh là gì? Quy định lưu trữ và mang bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ?

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước là gì? Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có tên tiếng Anh là gì? Quy định điều chỉnh độ mật?

Giải mật là gì? Giải mật có tên trong tiếng Anh là gì? Bí mật nhà nước được phép giải mật khi nào?

Khái niệm về bảo vệ bí mật Nhà nước? Trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước tiếng Anh là gì? Nguyên tắc trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước? Trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức?

bí mật nhà nước là gì? Nguyên tắc thực hiện? Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước?

Phạm vi bí mật nhà nước là gì? Phân loại bí mật nhà nước? Quy định về bí mật Nhà nước theo Luật bảo vệ bí mật Nhà nước?

Những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước? Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước?

Bảo vệ bí mật nhà nước là gì? Những nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước? Ý nghĩa của bảo vệ bí mật nhà nước?

Quy định về sao chụp, giao nhận, mang tài liệu bí mật nhà nước? Thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước? hồ sơ sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

tìm hiểu thông tin về bí mật nhà nước? Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước? Quy định về tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

Đề tài thống kê khoa học là gì? Lợi ích và các bước của quy trình nghiên cứu khoa học. Ví dụ về một vài đề tài thống kê khoa học.

Biên bản là gì? các loại biên bản thường gặp? Những trường hợp cần lập biên bản và phương pháp ghi biên bản?

Mẫu cụ thể thanh toán với người mua, người bán là gì? Mẫu số S04-DNSN: cụ thể thanh toán với người mua, người bán chi tiết nhất? Hướng dấn soạn thảo mẫu chi tiết thanh toán với người mua, người bán chi tiết nhất? một vài quy định về chi tiết thanh toán với người mua, người bán?

Mẫu văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư là gì? Mẫu văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư? Hướng dẫn viết văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư cụ thể nhất? một số quy định về cam kết hỗ trợ đầu tư?

Hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ là gì? Hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ? một vài quy định về vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ?

Mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp là gì? Mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp? Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp? một số quy định pháp luật liên quan?

Sàm sỡ là gì? Trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự và xử phạt hành chính hành vi sàm sỡ người khác theo quy định pháp luật.

Mẫu quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là gì? Mẫu quyết liệt chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân? Hướng dẫn lập mẫu quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân? một vài quy định liên quan?

Hành vi vượt đèn đỏ là gì? Mức phạt khi ô tô, xe máy vượt đèn đỏ? hệ lụy dẫn đến khi các phương thuận tiện cố tình vượt đèn đỏ?

sử dụng chích điện tự vệ có vi phạm pháp luật không sử dụng chích điện tự vệ có vi phạm pháp luật không? Mức xử phạt với hành vi mua bán dùng chích điện bất hợp pháp? Những trường hợp mua bán sử dụng chích điện hợp pháp?

Mẫu quyết liệt kê biên tài sản của pháp nhân là gì? Mẫu quyết liệt kê biên tài sản của pháp nhân? Hướng dẫn mẫu quyết định kê biên tài sản của pháp nhân? Quy định pháp luật?

Mẫu quyết liệt hồi phục điều tra bị can đối với pháp nhân là gì? Mẫu quyết liệt phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân? Hướng dẫn lập mẫu quyết liệt phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng là gì? Mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng? Hướng dẫn lập mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn là gì? Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn? Hướng dẫn lập báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn? một số quy định pháp luật liên quan?

Thuế là gì? các loại thuế? Hướng dẫn tra cứu nợ thuế tất cả những loại thuế và hải quan?

Hộ buôn bán là gì? Các đặc điểm của hộ kinh doanh. Hướng dẫn Thủ tục thành lập hộ buôn bán qua mạng (online).

Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường là gì? Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường? Hướng dẫn lập mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu báo cáo kết quả bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng là gì? Mẫu báo cáo kết quả bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng? Hướng dẫn lập mẫu báo cáo kết quả bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu thông báo chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư là gì? Mẫu thông báo chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư 2021? Hướng dẫn lập mẫu thông báo chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư? một vài quy định pháp luật liên quan?

Mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu là gì? Mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu mới nhất? Hướng dẫn lập mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu? một số quy định pháp luật liên quan?Các câu hỏi về bí mật nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê bí mật nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?1. bí…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?1. bí…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?1. bí…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?1. bí…
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 5

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? – ResHPCos – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

ContentsĐánh giá về Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?1. bí…
I2 - Iot - Chất hoá học 6

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?1. bí…