Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

Bài viết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo”

Đánh giá về Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo


Xem nhanh

Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

YOMEDIA

UREKA

ADMICRO

Lý thuyết10 Trắc nghiệm3 BT SGK 28 FAQ

Mục tiêu của nội dung bài học Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo nhằm giúp các em biết được: Khái niệm báo cáo, chức năng của báo cáo, công việc chuẩn bị tạo báo cáo, phương pháp thiết kế báo biểu, các bước để lập báo cáo đơn giản,… Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

ADSENSE

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm báo cáo

a. Khái niệm

Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng.

b. Chức năng của báo cáo

Báo cáo thường được dùng để:

  • Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu;
  • Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định.

c. Chuẩn bị tạo báo cáo

  • Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi:
    • Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?
    • Dữ liệu được lấy từ đâu?
    • Dữ liệu được nhóm như thế nào?
  • Để làm việc với báo cáo, chọn Reports trong bảng chọn đối tượng (hình 1):
Mọi Người Xem :   Vi phạm luật giao thông là gì? Các lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến của xe máy?

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 16

Hình 1. Trang báo cáo trong cửa sổ CSDL

  • Các cách để tạo báo cáo:
    • dùng thuật sĩ.
    • Tự thiết kế.
    • Kết hợp cả hai cách.

1.2. Cách tạo báo cáo bằng thuật sĩ

Ví dụ: Từ bảng HOC-SINH, lấy thông tin từ ba trường Ten,To, Toan và gộp nhóm theo mỗi tổ để tính điểm trung bình môn Toán của tất cả các bạn trong tổ.

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 17

Bảng 1. Bảng HOC_SINH

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 18

Hình 1. Báo cáo điểm trung bình môn Toán

Bước 1. Mở đối tượng báo cáo

  • Trong cửa sổ CSDL, nháy chọn đối tượng Report
  • Nháy đúp chuột vào Create report by using Wizard

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 19

Hình 2. Mở đối tượng báo cáo

Bước 2. Chọn bảng hoặc mẫu hỏi

Trong mục Tables/Queries chọn bảng HOC-SINH

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 20

Hình 3. Chọn bảng hoặc mẫu hỏi

Bước 3. Chọn trường cần đưa vào báo cáo

Nháy đúp chuột vào tên trường: To, Ten, Toan ở mục Available Fields. Nháy Next.

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 21

Hình 4. Chọn trường cần đưa vào báo cáo

Bước 4. Chọn trường để gộp nhóm

Nháy chuột vào trường To, nháy chuột vào nút lệnh Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 22

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 23

Hình 5. Chọn trường để gộp nhóm

Bước 5. Chọn trường để sắp xếp các bản ghi

Chọn trường Ten bằng cách nháy mũi tên bên phải ô 1

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 24

Hình 6. Chọn trường để sắp xếp các bản ghi

Bước 6. Tính trung bình cộng

  • Nháy Summary Options…
  • Đánh dấu vào Avg
  • Nháy OK. Nháy Next

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 25

Hình 7. Tính trung bình cộng

Bước 7. Chọn cách bố trí báo cáo

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 26

Hình 8. Chọn cách bố trí báo cáo

Bước 8. Chọn kiểu trình bày báo cáo

Nháy Next

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 27

Hình 9. Chọn kiểu trình bày báo cáo

Bước 9. Đặt tên và kết thúc việc tạo báo cáo

  • Nhập tên của báo cáo: Diem TB Mon Toan
  • Nháy Finish

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 28

Hình 10. Đặt tên và kết thúc việc tạo báo cáo

Bài tập minh họa

Câu 1

Báo cáo có ưu điểm gì so với các đối tượng khác?

Gợi ý trả lời:Trình bày được nội dung theo văn bản qui định.

Câu 2

Dựa vào mẫu báo cáo dưới đây và cho biết: Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 29

Gợi ý trả lời:

Báo cáo trên được tạo ra để kết xuất thông tin số học sinh nam và số học sinh nữ

Câu 3

Tạo báo cáo thực hiện bắt buộc sau: Cho biết điểm môn Tin cao nhất của mỗi tổ

Gợi ý trả lời:

  • Bước 1. Mở đối tượng báo cáo
    • Trong cửa sổ CSDL, nháy chọn đối tượng Report;
    • Nháy đúp chuột vào Create report by using Wizard.
  • ​​Bước 2. Chọn bảng hoặc mẫu hỏi
    • Trong mục Tables/Queries chọn bảng HOC-SINH
  • Bước 3. Chọn trường cần đưa vào báo cáo
    • Nháy đúp chuột vào tên trường: To, Ten, Tin ở mục Available Fields;
    • Nháy Next.
  • Bước 4. Chọn trường để gộp nhóm
    • Nháy chuột vào trường To, nháy chuột vào nút lệnh Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 30.
  • Bước 5. Chọn trường để sắp xếp các bản ghi
    • Chọn trường Ten bằng cách nháy mũi tên bên phải ô 1
  • Bước 6. Tìm điểm môn Tin cao nhất
    • Nháy Summary Options…;
    • Đánh dấu vào Max;
    • Nháy OK. Nháy Next.
  • Bước 7. Chọn cách bố trí báo cáo
  • Bước 8. Chọn kiểu trình bày báo cáo
  • Bước 9. Đặt tên và kết thúc việc tạo báo cáo
    • Nhập tên của báo cáo: Diem Mon Tin Cao nhét;
    • Nháy Finish.
Mọi Người Xem :   Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay

3. Luyện tập Bài 9 Tin học 12

Sau khi học xong bài Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

  • Khái niệm, chức năng của báo cáo
  • Chuẩn bị tạo báo cáo
  • Cách tạo báo cáo bằng thuật sĩ

✅ Mọi người cũng xem : bản quyền nghĩa là gì

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 9 cực hay có đáp án và lời giải cụ thể. 

    • A. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?
    • B. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Tạo báo cáo bằng cách nào?
    • C. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? hình thức báo cáo như thế nào?
    • D. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? 
    • A. Tables
    • B. Forms
    • C. Queries
    • D. Reports
    • A. Người sử dụng tự thiết kế
    • B. sử dụng thuật sĩ tạo báo cáo
    • C. dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên
    • D. Tất cả các trên  đều đặn sai

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nha!

Mọi Người Xem :   Ngành Khoa học quản lý và những điều bạn cần biết

3.2. Bài tập SGK

Các em có khả năng xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Tin học 12 Bài 9 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 74 SGK Tin học 12

Bài tập 2 trang 74 SGK Tin học 12

Bài tập 3 trang 74 SGK Tin học 12

✅ Mọi người cũng xem : chế độ dry điều hòa là gì

4. Hỏi đáp Bài 9 Tin học 12

Trong quy trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhénh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

— Mod Tin Học 12 HỌC247

MGID

✅ Mọi người cũng xem : thâm hụt ngân sách nhà nước là gì

Bài học cùng chương

ADSENSE

ADMICRO

image

Bộ đề thi nổi bật

image

ADSENSE

ADMICRO

image

✅ Mọi người cũng xem : công cụ hành chính là gì

XEM nhéNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

YOMEDIA

ON

x
image


Các câu hỏi về báo cáo là gì tin 12


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê báo cáo là gì tin 12 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết báo cáo là gì tin 12 ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết báo cáo là gì tin 12 Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết báo cáo là gì tin 12 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về báo cáo là gì tin 12


Các hình ảnh về báo cáo là gì tin 12 đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về báo cáo là gì tin 12 tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm thông tin về báo cáo là gì tin 12 từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 31

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáoTóm tắt lý thuyết1.1. Khái niệm báo cáoa. Khái niệmb. Chức năng của báo…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 32

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáoTóm tắt lý thuyết1.1. Khái niệm báo cáoa. Khái niệmb. Chức năng của báo…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 33

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáoTóm tắt lý thuyết1.1. Khái niệm báo cáoa. Khái niệmb. Chức năng của báo…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 34

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáoTóm tắt lý thuyết1.1. Khái niệm báo cáoa. Khái niệmb. Chức năng của báo…
I2 - Iot - Chất hoá học 35

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáoTóm tắt lý thuyết1.1. Khái niệm báo cáoa. Khái niệmb. Chức năng của báo…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 36

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáoTóm tắt lý thuyết1.1. Khái niệm báo cáoa. Khái niệmb. Chức năng của báo…