Hiểu Thế Nào Cho Đúng “tả Đạo”

Bài viết Hiểu Thế Nào Cho Đúng “tả Đạo” thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Hiểu Thế Nào Cho Đúng “tả Đạo” trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Hiểu Thế Nào Cho Đúng “tả Đạo””

Đánh giá về Hiểu Thế Nào Cho Đúng “tả Đạo”Future là thành viên mới xin phép được đóng góp một chủ đề mà lâu nay trăn trở chưa tự lý giải được. Đó là hiểu thế nào cho đúng từ “Tả Đạo”

1. Đầu tiên là cụm từ Bàng môn tả đạo có một cách lý giải như sau

[external_link_head]

Bàng: Bên cạnh. Môn: Cửa. Tả: Trái lẽ, không chánh. Ðạo: Tôn giáo.

Bàng môn là cửa hông, không phải cửa chánh. Tả đạo là tôn giáo sai trái. Bàng môn Tả đạo là chỉ chung các tôn giáo, học thuyết dẫn dắt con người vào đường tà vạy quanh co, có chiều hướng trục lợi cầu danh, không đạt được kết quả chơn chánh.

theo đây thì TĐ là xấu (TĐ viết tắt của Tả Đạo)

2. Một tài liệu khác về dịch lý nói rằng

Theo Dịch thì phía trái là phía Dương, phía Sinh 生; phía phải là phía Âm, phía Sát 殺 . Cho nên văn thời đứng bên trái, võ thời đứng bên phải

[external_link offset=1]

theo đây thì TĐ lại là tốt

3. Theo chiều quay của các hành tinh nói chung thì hầu hết là tự quay về phía bên trái, như vậy quay trái là tương đối thuận một cách tự nhiên

theo đây thì TĐ tạm coi là tốt

4. Theo chiều quay qui ước của ngành công nghệ thì quay phải là siết, quay trái là cởi.

theo đây thì TĐ tạm coi là trung tính

5. Một câu chuyện mà FT sưu tầm trên mạng

CÂU TRUYỆN “NGUYÊN ĐẠO”, “TẢ ĐẠO”

Trích báo “Lời Thăm” của địa phận Qui Nhơn

Số 1 tháng Tư 1936

Ngốc Tử

[external_link offset=2]

Đời vua Tự Đức có sắc chỉ truyền bắt các bổn đạo trong nước đem thích tự trên má. Một bên thích hai chữ tên bản tỉnh (người ở tỉnh nào thích tên tỉnh ấy). Một bên nữa, thì thích hai chữ “tả đạo”, mà có một đôi người lại thấy thích hai chữ “nguyên đạo”, nghĩa là đạo gốc, gốc đạo, còn chữ “tả đạo” nghĩa là đạo trái, trái đạo. vì vậy cho nên mấy năm trước kia, thấy ông già bà cả có khắc chữ trên má, thì có kẻ nhận theo nghĩa chữ mà hiểu lầm bậy quá, như có truyện sau đây làm chứng. Lúc ấy ở họ Vĩnh Thạnh về địa sở Nam Bình (Qui Nhơn) có một trai xuân thời tuổi độ 16, 17 (Hiện tại vẫn còn mạnh khoẻ), học chữ Nho khá lắm, đã lẻm đẻm mang trại vô trường, chớ có phải lem luốc trầy trật đâu. Thế mà bữa kia đi xem lễ Chúa Nhựt, thấy một ông già tai to mặt lớn trong đám giáo hữu có khắc hai chữ “nguyên đạo” trên má, thì cậu ta cứ lòng ngay thật mà nhận nghĩa là đạo gốc, đạo chánh, nên tấm tắc khen thầm ông già ấy hữu phúc và trái lại buồn cho cha mẹ mình bất hạn đã phải mang hai chữ “tả đạo” là đạo trái, đạo tà. Từ ấy lòng cậu phát buồn rầu đau đớn lắm! Về đến nhà, thì lén dòm lại hai chữ “tả đạo” trên má cha, mà trong ý mong rằng: hoặc may ngày trước mình coi không kỹ, có sớn sác nhận lầm chữ “nguyên” làm chữ “tả” chăng. Song coi kỹ lại rồi, thì cũng thấy là hai chữ “tả đạo” mà thôi. Thành thử cậu lại càng phiền muộn cực sĩ trong lòng hơn nữa, vì nghĩ rằng: có lẽ cha mẹ mình ngày trước đã mang tiếng xuất giáo rồi. Dầu thế mặc lòng, cậu cũng không dám dở hơi gian lạnh mà phàn nàn trách móc chi cả. Mãi đến ba bốn ngày mới dò la nói chuyện với cha rằng: – Thưa cha! Ông Trùm X. ngó sướng quá đi cha! – Sướng sao? – Thưa ổng được khắc hai chữ “nguyên đạo” trên má – Cái thằng dốt quá! Mầy ăn học chi u mê vậy? – U mê sao? Cha ngang quá! Chớ “nguyên đạo” nghĩa là đạo gốc, thì không phải là chánh đạo sao? – Chánh gì? Đừng già họng nói bậy tao quánh cái chết bi giờ. Để tao nói cho mà nghe. Lúc vua quan bắt bổn đạo phân sáp, cấm cố, hễ ai quá khoá, là bước qua hình Thánh giá, thì quan dạy đem ra khắc hai chữ “nguyên đạo”, cốt ý để ban khen kẻ ấy đã tuân lịnh vua mà bỏ đạo Chúa. Còn ai vững lòng chịu khốn khổ vì đạo, bất khẳng quá khoá, thì quan ghét, lại truyền khắc hai chữ “tả đạo” có ý làm cho xấu hổ, và phỉ báng đạo Chúa là đạo trái, đạo tà. Chớ vua quan cho đạo Chúa là “nguyên đạo”, thì làm sao có sự bắt bớ cực khổ dường ấy? Nghĩ mầy ăn học uổng cơm quá! Cậu con nghe bấy lời, liền kiếm đường lủi mà trong lòng đầy sự vui mừng khoái lạc chẳng biết chừng nào! Lại cũng đâu lối thời ấy, ký giả gặp một người con của ông già mang chữ “nguyên đạo” trên đó, nói chuyện khoe khoang rằng: – Ông thân tôi đã phải khốn đốn vì đạo hung lắm, bị rạch má thích tự, hai chữ “nguyên đạo” còn rõ hoắc kìa! (khi ấy ông già còn tại thế) Bấy giờ ký giả bèn hỏi rằng: – “Nguyên đạo”nghĩa là chi? – Ủa, không hiểu sao? “Nguyên đạo” nghĩa là đạo gốc, tức là còn giữ gốc đạo, không bỏ. – Vậy thì mấy người mang chữ “tả đạo” thể nào? – Mấy chú đó ăn chung gì? “Tả đạo” tức là trái đạo rồi, còn đếm xỉa gì nữa? Cái đồ xuất giáo! Ấy độc giả nghĩ coi, họ hiểu lầm cho đến thế mà! Vậy cứ theo nghĩa chữ thì hai chữ “nguyên đạo” là tốt, hai chữ “tả đạo” là xấu. Mà cứ theo hoàn cảnh lúc đạo Chúa phải vua quan bắt bớ khủng hoảng, thì trong kẻ có đạo, ai được gọi là “nguyên đạo”, tức là theo “tả đạo”, còn ai bị mắng là “tả đạo”, tức là còn “nguyên đạo” mà chớ. Bởi vì vua quan có lòng ghét mà gọi đạo Thiên Chúa là “tả đạo”. cũng như ngày nay vẫn còn có kẻ hoặc mù hoặc ghét dựa theo sắc lịnh xưa mà gọi đạo Thiên Chúa là “tả đạo”. Trong sách “Hán văn tân giáo khoa thơ lớp đồng ấu” do ông Lê Thước và Nguyễn Hiệt Chi soạn ra, cuối trang 12 có câu rằng: “tả đạo” nghĩa là đạo trái. Ta quen gọi đạo Gia-tô là “tả đạo”. Trong quyển lớp sơ đẳng, trang 33, lại viết rằng: “tả đạo” nghĩa là trái đạo, người ta quen gọi đạo Thiên Chúa. Nhưng mà trong lịch sử xưa nay đã có chứng tỏ tường rằng: dầu thế lực vua chúa thế gian, dầu quyền phép ma quỷ hoả ngục cũng không làm sao cho đạo Thiên Chúa hoá ra “tả đạo” là đạo trái, đạo tà được!theo đây thì phần chữ đậm tác giả nói rằng TĐ là Đạo của Trời là tốt

Mọi Người Xem :   3 lý do cho thấy Cách mạng Mỹ là một sai lầm

6. Việt Tộc thời xưa có triết lý Tả nhậm. Vua Hạ Vũ thuộc tộc Việt, chúng ta thử đọc đoạn này xem :

Đức Khổng viết trong Luận ngữ: «Vua Vũ nhà Hạ, ta chẳng chê trách được. Trong việc ăn uống, ngài giữ đạm bạc, nhưng trong việc cúng tế quỉ thần thì lại trọng hậu. Y phục ngài thường mặc thì xấu, nhưng áo mặc ngài trang sức trong dịp cúng tế thì lại rất đẹp. Cung thất của ngài thì nhỏ hẹp, nhưng ngòi lạch trong nước thì Ngài tận lực sửa sang… Vua Vũ nhà Hạ ta chẳng chê trách được.» [9]

Theo đây thì văn hóa Việt mà Tả nhậm là một nét cơ bản tương đương chiều quay các sinh vật trên trống đồng cũng là quáy trái mang nhiều sắc thái sống thuận tự nhiên.

Cho đến đây thì FT vẫn chưa thể tự trả lời xác đáng là Tả Đạo là thuận một cách tự nhiên hay nghịch tự nhiên? Mong rằng các sư huynh tỷ muội sẽ chỉ giáo thêm.

Tks! [external_footer]Các câu hỏi về bàng môn tả đạo là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê bàng môn tả đạo là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết bàng môn tả đạo là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết bàng môn tả đạo là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết bàng môn tả đạo là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Mọi Người Xem :   Khăn Giấy Tiếng Anh Là Gì - Khăn Giấy Trong Tiếng Anh Là Gì

Các Hình Ảnh Về bàng môn tả đạo là gì


Các hình ảnh về bàng môn tả đạo là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu dữ liệu, về bàng môn tả đạo là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm thông tin chi tiết về bàng môn tả đạo là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Related Posts

CHẤT LIỆU DA PU LÀ GÌ? 1

CHẤT LIỆU DA PU LÀ GÌ?

ContentsĐánh giá về Hiểu Thế Nào Cho Đúng “tả Đạo”Các câu hỏi về bàng môn tả đạo là gìCác Hình Ảnh Về bàng môn tả đạo là…
Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai 2

Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai

ContentsĐánh giá về Hiểu Thế Nào Cho Đúng “tả Đạo”Các câu hỏi về bàng môn tả đạo là gìCác Hình Ảnh Về bàng môn tả đạo là…
C4H10 (Butan) - Thông tin cụ thể về C4H10 (Butan) - Chất hóa học 3

C4H10 (Butan) – Thông tin cụ thể về C4H10 (Butan) – Chất hóa học

ContentsĐánh giá về Hiểu Thế Nào Cho Đúng “tả Đạo”Các câu hỏi về bàng môn tả đạo là gìCác Hình Ảnh Về bàng môn tả đạo là…
Melamine là gì? Ưu và nhược điểm của chất Melamine 4

Melamine là gì? Ưu và nhược điểm của chất Melamine

ContentsĐánh giá về Hiểu Thế Nào Cho Đúng “tả Đạo”Các câu hỏi về bàng môn tả đạo là gìCác Hình Ảnh Về bàng môn tả đạo là…
Chất Vải Tafta Là Gì? Ưu Nhược Điểm Của Vải Tafta 5

Chất Vải Tafta Là Gì? Ưu Nhược Điểm Của Vải Tafta

ContentsĐánh giá về Hiểu Thế Nào Cho Đúng “tả Đạo”Các câu hỏi về bàng môn tả đạo là gìCác Hình Ảnh Về bàng môn tả đạo là…
Mol là gì? Tìm hiểu chi tiết khối lượng mol, thể tích mol 6

Mol là gì? Tìm hiểu chi tiết khối lượng mol, thể tích mol

ContentsĐánh giá về Hiểu Thế Nào Cho Đúng “tả Đạo”Các câu hỏi về bàng môn tả đạo là gìCác Hình Ảnh Về bàng môn tả đạo là…