Phân biệt bản thể luận với nhận thức luận – Tài liệu text

Bài viết Phân biệt bản thể luận với nhận thức luận – Tài liệu text thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Phân biệt bản thể luận với nhận thức luận – Tài liệu text trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Phân biệt bản thể luận với nhận thức luận – Tài liệu text”

Đánh giá về Phân biệt bản thể luận với nhận thức luận – Tài liệu text


Xem nhanh
# 1 - Khái quát về bản thể luận trong lịch sử triết học (chương 2 - Bản thể luận - P1)
Kênh Youtube Triết học123
Người đại diện: Tiến sỹ Lê Văn Hùng và TS. Hà Thị Bắc
Trân trọng cảm ơn các bạn đã xem, có những nhận xét, động viên để tôi có những video tốt hơn. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Mong các bạn chia sẻ để mọi người biết nhiều hơn về kênh, đăng kí để kênh đạt mốc 10 nghìn người đăng kí.
Trân trọng,
#Hùng Lê - Lý luận chính trị và xã hội
#Sử Việt
#Triết học 123
#triết_học #triết_học_Mác_Lênin
#chủ_nghĩa_xã_hội_khoa_học
#chủ_nghĩa_duy_vật_biện_chứng
#phép_biện_chứng_duy_vật
#chủ_nghĩa_duy_vật_lịch_sử

Môn: Triết học

Nhóm 01 – CHNC23 – A1

nó vẫn tồn tại theo tính quy luật của nó. Bản thể luận tìm cách mô tả phạm trù

tồn tại và các mối quan hệ của phạm trù tồn tại để xác định nên thực thể và các

kiểu thực thể bên trong khuôn khổ của tồn tại. Nó giải quyết những câu hỏi như:

Thế giới có nguồn gốc từ đâu, nó hình thành như thế nào, bản chất của nó là gì?

Cái gì tồn tại? Như thế nào là tồn tại? Những yếu tố nào quyết liệt (hay không

quyết liệt) sự tồn tại của một sự vật, một hiện tượng? Các sự vật ra đời, tồn tại

và mất đi có tuân theo quy luật nào không?

trong khi đó, nhận thức luận lại bàn tới nhận thức của con người về thế

giới khách quan, nó nghiên cứu về bản chất, nguồn gốc và phạm vi của quy trình

nhận thức của con người đối với thế giới. Nhận thức luận trả lời câu hỏi: Con

người có thể nhận thức được thế giới hay không? Làm sao con người nhận biết

được (hay không nhận biết được) một sự vật, một hiện tượng, hay một con người

đang tồn tại? Làm sao ta phân biệt được luận đề đúng với luận đề sai, cái này là

tốt còn cái kia là xấu? Làm sao ta khẳng định được rằng những gì ta nhìn thấy là

sự thật? Tri thức về điều đó có được bầng cách nào?

Như vậy, bản thể luận và nhận thức luận nghiên cứu giải quyết những câu

hỏi khác nhéu. Ví dụ, bàn về sự tồn tại của các con số, câu hỏi bản thể luận sẽ là

“Các con số là gì? Số 0 tức là sao? Số 1 là như thế nào?…”, còn câu hỏi nhận

thức luận là “Dù các con số này thực sự tồn tại, làm thế nào ta biết được là sự tồn

tại của các con số này? Làm sao ta biết được 1+ 1 = 2 chứ không phải bằng 3?…”

Mọi Người Xem :   Quy tắc đạo đức nghề nghiệp là gì? Tại sao nó lại quan trọng?

5

Môn: Triết học

Nhóm 01 – CHNC23 – A1

Giải quyết những câu hỏi của cả bản thể luận và nhận thức luận cũng có

những ý nghĩa quan trọng khác nhau. Bản thể luận là căn cứ để xác định, phân

biệt trường phái triết học là duy vật hay duy tâm. Khi những câu trả lời, những

luận giải của một triết gia về thế giới cho rằng bản chất của thế giới là vật chất,

vật chất có trước ý thức và quyết định ý thức thì triết gia đó được xem là một nhà

duy vật (ví dụ Đêmôcrit với học thuyết nguyên tử và quyết định luận 1, Phoiơbắc

với quan niệm duy vật triệt để về một cách tự nhiên và triết học nhân bản 2). Còn khi các

câu trả lời, những luận giải của một triết gia về thế giới cho rằng bản chất của thế

giới là ý thức, ý thức có trước vật chất và quyết định vật chất thì triết gia đó được

xem là một nhà duy tâm (ví dụ như Platon với học thuyết ý niệm, Hêghen với

quan điểm về “ý niệm tuyệt đối”)3. Tức là dựa vào bản thể luận, dựa vào việc

xem xét một trường phái triết học xuất phát từ quan điểm nào về sự tồn tại của

thế giới, về bản chất của thế giới, ta biết được các trường phái triết học đó là duy

vật hay duy tâm.

trong khi đó, dựa vào nhận thức luận giúp chúng ta có cơ sở để xác định

một nhà triết học theo thuyết khả tri hay bất khả tri. Hay nói cách khác, là dựa

vào việc giải quyết câu hỏi “Con người có nhận thức được thế giới không?”, ta

1

Đêmôcrít cho rằng, tất cả mọi vật đều hình thành từ những nguyên tử, đó là phần tử vật chất bé nhỏ, là cơ sở

của mọi vật và không phân chia được nữa. “quyết liệt luận” của Đêmôcrit (thừa nhận rằng sự ràng buộc theo

luật nhân quả và tính quy luật của các hiện tượng tự nhiên) chống lại “mục đích luận” (là quan điểm duy tâm cho

rằng cái thống trị trong một cách tự nhiên không phải là tính nhân quả mà tính có mục đích).

2

Phoiơbắc chứng minh rằng thế giới là vật chất; giới tự nhiên không do ai sáng tạo ra, nó tồn tại độc lập với ý

thức và không phụ thuộc vào bất cứ thứ triết học nào. Vì vậy, cơ sở tồn tại của giới một cách tự nhiên nằm ngay trong lòng

giới một cách tự nhiên. Phoiơbắc đấu tranh chống các quan niệm tôn giáo chính thống của đạo thiên chúa, đặc biệt quan

niệm về thượng đế. Trái với các quan niệm truyền thống của tôn giáo và thần học cho rằng thượng đế tạo ra con

người, ông khẳng định, chính con người sáng tạo ra thượng đế. Ông công nhận con người có thể nhận thức

được thế giới, những gì hôm nay chưa nhận thức được thì các thế hệ mai sau tiếp tục nhận thức.

3

Trong học thuyết về ý niệm, Platôn đưa ra hai quan niệm về thế giới các sự vật cảm biết và thế giới các ý niệm.

Tồn tại đích thực được Platôn quy về thế giới các ý niệm, còn “ cái bóng của tồn tại”- thế giới các sự vật. Thế

giới ý niệm có trước thế giới cảm biết, nảy sinh thế giới cảm biết. Hêghen cũng là nhà triết học theo trường phái

Mọi Người Xem :   Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai

duy tâm, Hêghen cho rằng “ý niệm tuyệt đối” là cái có trước vật chất, tồn tại vĩnh viễn không phụ thuộc vào con

người, tạo ra hiện thực khách quan. Giới một cách tự nhiên chỉ là sự tồn tại khác của “ý niệm tuyệt đối”. Tính phong phú của

thực tiễn được ông xem như là kết quả ảnh hưởng và sáng tạo của ý niệm tuyệt đối

6

Môn: Triết học

Nhóm 01 – CHNC23 – A1

phân biệt được hai trường phái: khả tri (thuyết có thể biết) và bất khả tri (thuyết

không thể biết4). Theo thuyết khả tri, các nhà triết học khẳng định con người có

có khả năng nhận thức được thế giới. Còn theo thuyết bất khả tri, con người không

thể hiểu được thế giới hay ít ra là không thể nhận thức được bản chất của nó,

hoặc có chăng chỉ là hiểu cái bề ngoài vì các hình ảnh về đối tượng do giác quan

con người đem lại không bảo đảm tính chân thực, từ đó các triết gia theo thuyết

này phủ nhận khả năng nhận thức của con người và các hình thức cơ bản của nó.

3. Sự đối lập tương đối giữa bản thể luận và nhận thức luận

Theo phân tích ở trên, bản thể luận và nhận thức luận đều đặn là những vấn đề

cơ bản của triết học và về bản chất chúng có sự khác biệt. Từ đó, một câu hỏi

được đặt ra là sự đối lập giữa bản thể luận là sự đối lập một cách tuyệt đối hay

chỉ là sự đối lập tương đối? Dựa vào những kiến thức nghiên cứu về bản thể luận

và nhận thức luận có khả năng khẳng định rằng: sự đối lập giữa bản thể luận và nhận

thức luận chỉ là tương đối. có khả năng khẳng định như vậy, vì về nguyên tắc, con

người có khả năng nhận thức đúng về thế giới vật chất, khi đó, bản thể luận

và nhận thức luận sẽ đồng nhất với nhau. có khả năng lập luận rõ thêm như sau:

Khái niệm bản thể luận, như đã nêu ở phần trên, được sử dụng trong các

trường phái triết học phương Tây trước Mác có nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Khác

với việc định nghĩa bản thể luận theo nghĩa hẹp tồn tại đối lập tương đối với vũ

trụ luận, bản thể luận theo nghĩa rộng để chỉ bản chất tối hậu của mọi tồn tại, mà

bản chất này phải thông qua nhận thức luận mới có khả năng nhận thức được. do đó,

nghiên cứu bản chất tối hậu của mọi tồn tại là bản thể luận, còn nghiên cứu nhận

thức như thế nào là nhận thức luận. Cách tiếp cận này tạo ra sự đối lập tương đối

giữa bản thể luận và nhận thức luận. cụ thể:

+ Về bản chất nhận thức luận là bàn về nhận thức của con người về thế

giới quan, nếu chúng ta nhận thức được nó thì thống trị được nó, nếu không nhận

4

Đại diện tiêu biểu cho “thuyết không thể biết” là Hium (nhà triết học Anh) và Cantơ (nhà triết học Đức). Theo

Hium, chẳng những chúng ta không thể biết được sự vật là như thế nào, mà cũng không thể biết được sự vật đó

có tồn tại hay không. Còn Cantơ thì thừa kế nhận có một thế giới sự vật tồn tại, ông gọi đó là “vật tự nó”; nhưng

chúng ta không thể nhận thức được bản chất thế giới ấy mà chỉ là nhận thức những hiện tượng của nó mà thôi.

Mọi Người Xem :   Polime dạng giấy là gì

7

Môn: Triết học

Nhóm 01 – CHNC23 – A1

thức được nó thì bị nó thống trị (con người biết về thế giới quan đến đâu thì nhận

thức được nó đến đó). Theo đó, sự nhận thức của con người về thế giới quan phụ

thuộc vào viêc con người biết được thế giới đó đến đâu. Như vậy, có những cái

tồn tại ở thế giới quan nhưng vì con người không biết về nó nên không thể nhận

thức được nó.

+ Còn bản thể luận là bàn về tất cả những gì đang tồn tại và diễn ra, sự tồn

tại là ở bản thân nó, không cần biết chúng ta có nhận thức được nó hay không,

nó vẫn tồn tại theo tính quy luật của nó (diễn ra với chính bản thân nó). Theo đó,

phạm vi của bản thể luận là rất rộng lớn, vấn đề bản thể luận bàn đến là tất cả các

yếu tố đang tồn tại (kể cả những cái mà con người chưa thể nhận thức được), sự

tồn tại của nó là khách quan, dù con người không nhận thức được nó nhưng trên

thực tế nó vẫn tồn tại.

Từ đó có thể thấy, tại thời điểm này có những cái tồn tại ở thế giới vật chất

con người vẫn chưa nhận thức được nó, nhưng sẽ đến một thời điểm con người

biết về nó và nhận thức đúng được nó nó, khi đó, bản thể luận và nhận thức luận

sẽ đồng nhất với nhéu. Như vậy, bản thể luận và nhận thức luận không đối lập

một cách tuyệt đối mà nó vẫn có những điểm giao thoa nhéu, đây chỉ là sự đối

lập tương đối. Nói cách khác, giữa bản thể luận và nhận thức luận có mối quan

hệ tương hỗ với nhau, bản thể luận thống kê thế giới quan từ đó nhận thức

luận mới có khả năng thống kê khả năng nhận thức thế giới quan đó của con người.

do đó, việc nghiên cứu các học thuyết bản thể luận và nhận thức luận không thể

tách rời hoàn toàn nhéu, vậy mới nói đối lập tương đối giữa bản thể luận và nhận

thức luận.

III. KẾT LUẬN

Như vậy, bản thể luận là một học thuyết về những quy luật vận động phát

triển chung nhất của những cái đang tồn tại, bản thể luận giúp chúng ta hiểu

được thế giới có những gì và nó như thế nào. Còn nhận thức luận là giúp chúng

8Các câu hỏi về bản thể luận và nhận thức luận là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê bản thể luận và nhận thức luận là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết bản thể luận và nhận thức luận là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết bản thể luận và nhận thức luận là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết bản thể luận và nhận thức luận là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về bản thể luận và nhận thức luận là gì


Các hình ảnh về bản thể luận và nhận thức luận là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về bản thể luận và nhận thức luận là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm nội dung về bản thể luận và nhận thức luận là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Phân biệt bản thể luận với nhận thức luận – Tài liệu textCác câu hỏi về bản thể luận và nhận thức luận là…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Phân biệt bản thể luận với nhận thức luận – Tài liệu textCác câu hỏi về bản thể luận và nhận thức luận là…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Phân biệt bản thể luận với nhận thức luận – Tài liệu textCác câu hỏi về bản thể luận và nhận thức luận là…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Phân biệt bản thể luận với nhận thức luận – Tài liệu textCác câu hỏi về bản thể luận và nhận thức luận là…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Phân biệt bản thể luận với nhận thức luận – Tài liệu textCác câu hỏi về bản thể luận và nhận thức luận là…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Phân biệt bản thể luận với nhận thức luận – Tài liệu textCác câu hỏi về bản thể luận và nhận thức luận là…