Bản chất và chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Bài viết Bản chất và chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam thuộc chủ đề về Phong Thủy thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Bản chất và chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Bản chất và chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam”

Đánh giá về Bản chất và chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nambản chất của nhà nước là gì? Bản chất, chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chức năng của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nhà nước là cụm từ mà chúng ta vẫn thường được nghe từ các phương thuận tiện thông tin đại chúng hoặc đọc trên các báo, internet. mặc khác trên thực tế nhà nước được định nghĩa như thế nào và bản chất của nhà nước là gì vẫn nhiều người chưa giải đáp được. Cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này nha.

Mục lục bài viết

  • 1 1. bản chất của nhà nước là gì?
  • 2 2. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:
  • 3 3. Chức năng của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

1. bản chất của nhà nước là gì?

1. bản chất của nhà nước là gì?

Bản chất là những cái bên trong của sự vật, sự việc, cái cốt lõi của sự vật gắn liền với quy trình hình thành và phát triển của sự vật, sự việc đó. Từ đó, chúng ta liên tưởng được bản chất của nhà nước, đó là cốt lõi bên trong gắn liền với sự hình thành và phát triển của nhà nước.

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, Bản chất của nhà nước được thể hiện qua hai thuộc tính: Bản chất giai cấp và bản chất xã hội.

Bản chất giai cấp của nhà nước

Nhà nước được phát sinh trong xã hội có giai cấp nên bao giờ cũng thể hiện bản chất giai cấp sâu sắc. Tính giai cấp của Nhà nước được thể hiện qua việc nhà nước là công cụ thống trị trong xã hội. Nhà nước sinh ra là để thực hiện ý chí của giai cấp thống trị, củng cố và bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị. Nhà nước thiết lập nên hệ thống pháp luật, các thiết chế xã hội, chính phủ, tòa án, quân đội… để duy trì trật tự xã hội theo ý muốn của giai cấp thống trị.

Bản chất xã hội của nhà nước

Ngoài bản chất giai cấp thì Nhà nước còn thể hiện bản chất xã hội của mình. Tính xã hội của Nhà nước hay còn được gọi là vai trò kinh tế – xã hội của Nhà nước. Bản chất này được thể hiện qua vai trò quản lý xã hội của Nhà nước. Nhà nước có trách nhiệm phải giải quyết tất cả các vấn đề sinh ra trong xã hội như: đói nghèo, bệnh tật, chiến tranh, thiên tai… nhằm đảm bảo lợi ích chung cho toàn xã hội.

Bản chất của Nhà nước trong tiếng Anh được hiểu là The nature of the state.

Tính xã hội và giai cấp là hai mặt cơ bản thống nhất, chúng luôn có mối quan hệ tương tác, gắn bó chặt chẽ với nhéu nhằm thể hiện bản chất của của bất kỳ nhà nước nào. Dù ở trong xã hội nào, bản chất của nhà nước cũng đều thể hiện ở hai mặt: Một mặt bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền. Đồng thời, mặt còn lại vẫn sẽ chú ý đến lợi ích chung của toàn xã hội. tuy nhiên, mức độ và sự thể hiện của hai thuộc tính này sẽ có sự khác nhau ở từng nhà nước và ở từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Bởi nó phụ thuộc vào các yếu tố như: nhận thức của giai cấp cầm quyền, điều kiện kinh tế – xã hội…

Theo như lịch sử phát triển của nhà nước cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại, của tri thức con người cho thấy rằng, tính giai cấp trong bản chất của nhà nước thay đổi từ công khai thể hiện tới kín đáo hơn với vấn đề giai cấp và tăng dần vai trò, trách nhiệm của nhà nước đối với xã hội.

Xem thêm: Nhà nước pháp quyền là gì? Vai trò, bản chất của nhà nước pháp quyền?

2. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

2. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

Tương tự như những nhà nước khác, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng tồn tại bản chất giai cấp và bản chất xã hội.

Mọi Người Xem :   Phản ánh là gì trong tâm lý học

Bản chất giai cấp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện rõ nét trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. cụ thể: “Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và giới trí thức”.

Bản chất của Nhà nước của dân, do dân và vì dân được thể hiện qua các đặc trưng sau:

Nhân dân là chủ thể tối cao của Nhà nước

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước do dân mà nòng cốt là liên minh công – nông – trí thức. Quyền lực của Nhà nước Việt Nam không phụ thuộc vào bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào mà thuộc về toàn thể nhân dân. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực Nhà nước được thể hiện dưới nhiều cách thức khác nhau trong đó cách thức cơ bản nhất là thông qua bầu cử để lập ra cơ quan đại diện cho quyền lực của mình.

ngoài ra, nhân dân còn thực hiện quyền lực của mình thông qua việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước tương đương trực tiếp trình bày hoặc đưa ra ý kiến, kiến nghị của mình đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam

Hiện tại, Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống suốt dọc chiều dài của đất nước. Các dân tộc anh em đoàn kết một lòng, đó là truyền thống lâu dài, là nguồn sức mạnh to lớn của đất nước mỗi khi có ngoại xâm. Ngày nay, tính dân tộc ấy lại càng được thể hiện rõ rệt, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống hàng ngày và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Xem thêm: Nguồn gốc của nhà nước là gì? Nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước?

Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được tổ chức và vận hành dựa trên nguyên tắc bình đẳng trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân.

Thực vậy, công dân có đầy đủ các quyền trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước. Công dân có quyền tự do, dân chủ trong việc quyết định những vấn đề sống còn của đất nước. tuy nhiên, song song với quyền lợi thì công dân cũng phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước. Đó là mối quan hệ được xác lập trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của nhéu.

Tính chất dân chủ rộng rãi của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Về chính trị, nhà nước tạo ra cơ sở pháp lý, chi tiết là pháp luật để đảm bảo quyền tự do, dân chủ của công dân.

Trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, “Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo hoạch định XHCN”. Nền kinh tế thị trường là phương thuận tiện để Nhà nước và xã hội thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Đối với vấn đề văn hóa – xã hội, Nhà nước chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội như bệnh tật, giáo dục, thiên tai, tệ nạn xã hội, nghèo đói… Nhà nước cũng kiên quyết trừng trị các hành vi phá hoại, xâm hại đến an ninh quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nhà nước thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới.

Nhà nước mở rộng giao lưu văn hóa, hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhéu trên cơ sở đôi bên cùng có lợi đồng thời ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân trên toàn thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Xem thêm video cùng chủ đề : Bản chất và đặc trưng của Nhà nước

Mô tả video

TS. Bùi Kim Hiếu gửi đến các bạn sinh viên cùng quý thính giả bài học với chủ đề

3. Chức năng của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

3. Chức năng của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

Ta căn cứ vào tính chất chức năng phân thành:

  • Chức năng cơ bản
  • Chức năng không cơ bản.

Ta căn cứ vào thời gian thực hiện chức năng:

  • Chức năng lâu dài
  • Chức năng tạm thời

Ta căn cứ vào đối tượng của chức năng:

  • Chức năng đối nội (là chức năng cơ bản)
  • Chức năng đối ngoại.

Nhà nước có hai chức năng chính phân theo đối tượng là chức năng đối nội và chức năng đối ngoại, cụ thể:

Chức năng đối nội là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước trong nội bộ đất nước. Ví dụ: Đảm bảo trật tự xã hội, trấn áp những phần tử chống đối chế độ, bảo vệ chế độ kinh tế… la những chức năng đối nội của các nhà nước.

Mọi Người Xem :   1️⃣Xuất hành là gì? Xem giờ và hướng xuất hành hợp phong thủy

Chức năng đối ngoại thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ với các nhà nước và dân tộc khác. Ví dụ: phòng thủ đất nước, chống sự xâm lược từ bên ngoài, thiết lập các mối bang giao với các quốc gia khác…

Các chức năng đối nội và đối ngoại có quan hệ mật thiết với nhéu. Việc xác định và thực hiện các chức năng đối ngoại luôn luôn phải xuất phát từ tình hình thực hiện các chức năng đối nội. Đồng thời, kết quả của việc thực hiện các chức năng đối ngoại sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc tiến hành các chức nang đối nội.

Để thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại, nhà nước dùng thường xuyên hình thức và phương pháp hoạt động khác nhau, trong đó có ba cách thức hoạt động chính là: Xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật. Trong mỗi nhà nước, việc sử dụng ba hình thức vận hành này cũng có những đặc điểm khác nhau. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi nước, các phương pháp hoạt động để thực hiện các chức năng của nhà nước cũng rất phong phú nhưng nhìn chung có hai phương pháp chính là thuyết phục và cưỡng chế.

Trong các nhà nước bóc lột, cưỡng chế được sử dụng rộng rãi và là cách chủ yếu để thực hiện các chức năng của nhà nước. Ngược lại, trong các nhà nước xã hội chủ nghĩa, thuyết phục là phương pháp cơ bản, còn cưỡng chế được dùng kết hợp và dựa trên cơ sở của thuyết phục và giáo dục. Các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước được thực hiện thông qua bộ máy nhà nước.

Bộ máy nhà nước là hệ thống các bộ phận từ trung ương xuống địa phương, bao gồm nhiều loại cơ quan như cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp … Toàn bộ vận hành của bộ máy nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước, đáp ứng cho lợi ích của giai cấp thống trị. Bộ máy nhà nước bao gồm nhiều cơ quan, mỗi cơ quan cũng có những chức năng, nhiệm vụ riêng phù hợp với phạm vi quyền hạn được giao.

Vì vậy cần phân biệt chức năng nhà nước với chức năng của mỗi cơ quan nhà nước cụ thể. Chức năng của nhà nước là phương diện hoạt động chủ yếu của toàn thể bộ máy nhà nước, trong đó mỗi cơ quan khác nhau của nhà nước đều tham gia thực hiện ở những mức độ khác nhau. Chức năng của một cơ quan chỉ là những mặt hoạt động chủ yếu của riêng cơ quan đó nhằm góp phần thực hiện những chức năng và nhiệm vụ chung của nhà nước.

Mỗi kiểu nhà nước có bản chất riêng nên chức năng của các nhà nước thuộc mỗi kiểu nhà nước cũng khác nhéu và việc tổ chức bộ máy để thực hiện các chức năng đó cũng có những đặc điểm riêng. Vì vậy, khi thống kê các chức năng của nhà nước và bộ máy nhà nước phải xuất phát từ bản chất nhà nước trong mỗi kiểu nhà nước chi tiết để xem xét.

Kết luận: Việc thống kê bản chất của nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng cả về mặt nhận thức và thực tiễn đối với công dân Việt Nam nói chung và đối với đội ngũ trí thức, thống kê trẻ (nghiên cứu sinh, sinh viên, học viên…) nói riêng. Đây là cơ hội để chúng ta tìm hiểu và nắm vững bản chất của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó củng cố niềm tin vào chế độ nhà nước và vào tương lai của đất nước “dân chủ– công bằng – văn minh – tiến bộ” trong tương lai gần.

Xem thêm video cùng chủ đề : Bài Bản chất nhà nước _ TIET 1 _ HCMULAW
Mô tả video

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương

chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 9.895 bài viết

Nguồn gốc của Nhà nước là gì? Bản chất của Nhà nước? Tính xã hội và tính giai cấp của Nhà nước? Các đặc trưng của Nhà nước?

Nhà nước pháp quyền là gì? Vai trò, bản chất của nhà nước pháp quyền? Vai trò của nhà nước pháp quyền. Bản chất của nhà nước pháp quyền. Giải pháp để hoàn thiện cơ chế nhà nước pháp quyền XHCH.

Hợp đồng nhờ đứng tên quyền dùng đất có đúng luật không? Cách đòi lại đất nhờ đứng tên quyền sử dụng đất?

Mẫu đơn đăng ký cung cấp sản phẩm sàn giao dịch thương mại điện tử mới nhất là gì? Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử? Hướng dẫn viết đơn đăng ký cung cấp sản phẩm sàn giao dịch thương mại điện tử? Các vấn đề pháp lý liên quan về sàn giao dịch thương mại điện tử?

Mọi Người Xem :   Lý thuyết Tin học 10: Bài 3. Giới thiệu về máy vi tính

Mẫu đơn đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại là gì? Đơn đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại? Hướng dẫn mẫu giấy tờ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại? giấy tờ pháp lý liên quan?

Mẫu đơn đăng ký bên liên quan vụ việc điều tra phòng vệ thương mại là gì? Mẫu đơn đăng ký bên liên quan vụ việc điều tra phòng vệ thương mại? Hướng dẫn đăng ký bên liên quan trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại? Quy định về bên liên quan trong vụ việc điều tra?

Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là gì? Đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm mới nhất? Hướng dẫn soạn đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP? một vài quy định pháp lý liên quan?

Đơn đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử là gì? Mẫu đơn đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử? Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký vận hành xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử? Điều kiện xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử? Trình tự, hồ sơ đăng ký vận hành xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử?

Mẫu đơn đăng ký tài khoản ngoại tệ là gì? Mẫu đơn đăng ký tài khoản ngoại tệ? Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký tài khoản ngoại tệ? hồ sơ cấp Giấy phép?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán? Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán? Điều kiện cung ứng sản phẩm trung gian thanh toán? giấy tờ đề nghị?

Mẫu đơn đề nghị thẩm tra tài liệu, chứng cứ hết tổng giá trị là gì? Mẫu đơn đề nghị thẩm tra tài liệu, chứng cứ hết giá trị? Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị thẩm tra tài liệu, chứng cứ hết giá trị?

Đơn đăng ký tái kiểm tra GPP là gì? Mẫu đơn đăng ký kiểm tra GPP và mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra GPP? Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký kiểm tra GPP? Hướng dẫn đăng ký GPP? Thủ tục xin phép cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)?

Đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì GPP là gì? Mẫu đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì GPP? Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì GPP? Trình tự, hồ sơ đăng ký đánh giá định kỳ việc duy trì GPP?

Bán chui cổ phiếu là gì? Mức xử phạt mua bán trái phép cổ phiếu? quy trình xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mua bán trái phép cổ phiếu?

Bất động sản là gì? Phân biệt giữa bất động sản và động sản? các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh?

Đơn đề nghị đánh giá thay đổi ngay, bổ sung dược liệu đạt GACP là gì? Mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP? Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP? Trình tự, hồ sơ thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP?

Mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay có đòi lại được không? Quy định về mua bán nhà đất bằng hồ sơ viết tay trước ngày 01/07/2014?

Mẫu đơn đề nghị đánh giá dược liệu đạt GACP là gì? Mẫu đơn đề nghị đánh giá dược liệu đạt GACP? Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị đánh giá dược liệu đạt GACP? Trình tự, hồ sơ đề nghị đánh giá dược liệu đạt?

Đơn xin phép ở lại trường công tác dành cho sinh viên ra trường là gì? Mẫu đơn xin ở lại trường công tác dành cho sinh viên ra trường? Hướng dẫn soạn thảo đơn xin phép ở lại trường công tác dành cho sinh viên ra trường? Điều kiện để người tài ở lại trường làm việc? Giải pháp giúp sinh viên nhanh chóng tìm được việc làm sau khi ra trường?

đời sống của phạm nhân trong tù như thế nà? Đi tù có được tiền không?

Khung giá đất nuôi trồng thuỷ sản? Quy định về giá đền bù, bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nuôi trồng thủy sản?

Đơn khởi kiện mất xe là gì? Đơn khởi kiện mất xe để làm gì? Mẫu đơn khởi kiện mất xe 2021? Hướng dẫn soạn thảo đơn khởi kiện mất xe? hồ sơ khởi kiện?Các câu hỏi về bản chất của nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê bản chất của nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết bản chất của nhà nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết bản chất của nhà nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết bản chất của nhà nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về bản chất của nhà nước là gì


Các hình ảnh về bản chất của nhà nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo kiến thức về bản chất của nhà nước là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về bản chất của nhà nước là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Bản chất và chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam1. bản chất của nhà nước là gì?2. Bản chất của Nhà nước Cộng…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Bản chất và chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam1. bản chất của nhà nước là gì?2. Bản chất của Nhà nước Cộng…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Bản chất và chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam1. bản chất của nhà nước là gì?2. Bản chất của Nhà nước Cộng…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Bản chất và chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam1. bản chất của nhà nước là gì?2. Bản chất của Nhà nước Cộng…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Bản chất và chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam1. bản chất của nhà nước là gì?2. Bản chất của Nhà nước Cộng…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Bản chất và chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam1. bản chất của nhà nước là gì?2. Bản chất của Nhà nước Cộng…

This Post Has One Comment

Comments are closed.