Atc là gì trong kinh tế vi mô

Bài viết Atc là gì trong kinh tế vi mô thuộc chủ đề về Tử Vi thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Atc là gì trong kinh tế vi mô trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Atc là gì trong kinh tế vi mô”

Đánh giá về Atc là gì trong kinh tế vi mô


Xem nhanh

Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án | Kinh tế vĩ mô là môn khoa học quan tâm đến việc nghiên cứu, phân tích, lựa chọn các vấn đề kinh tế tổng thể của toàn bộ nền kinh tế. Kinh tế vĩ mô thống kê sự tương tác giữa các khía cạnh của nền kinh tế quốc dân. Chẳng hạn nó thống kê sự tương tác giữa sự đầu tư vốn với tỉ lệ thất nghiệp, lạm phát, tổng sản phẩm xã hội, mức thu nhập quốc dân. Cùng Kế toán Việt Hưng giải đáp 5 dạng bài tập cơ bản ngay dưới đây.

Bài tập kinh tế vĩ mô có lời giải tham khảo mới nhất 2

1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm tổng chi phí

1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm tổng chi phí

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí là TC=Qbình+Q+169 trong đó Q là sản lượng danh mục con TC đo bằng $

a. Hãy cho biết FC,VC,AVC,ATC,và MC

b. Nếu giá thị trường là 55$,hãy xác định lợi nhuận tối đa hãng có khả năng thuđược

c. Xác định sản lượng hòa vốn của hãng

d. Khi nào hãng phải đóng cử sản xuất

e. Xác định đường cung của hãng

f. Giả sử chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì sẽ xảy ra?

g. Khi mức giá trên thi trường là 30$ thì hàng có tiếp tục sản xuất ko và sản lượng là bao nhiêu?

BÀI GIẢI

a/ FC:chi phí cố định, là chi phí khi Q= 0, FC = 169

VC là chi phí biến đổi, = TC – FC = Q bình + Q

AVC:chi phí biến đổi trung bình, = VC/Q = Q+1

ATC: chi phí trung bình = AVC+AFC hay = TC/Q = Q+1+169/Q

MC: chi phí biên, = (TC)’ = 2Q+1

b/ Giá P = 55, để tối đa hóa lợi nhuận, MC=P

=> Q = 27 và TR-TC = 55×27 – 27×27-27-169 = 560

c/Hòa vốn khi TC=TR <=> PQ=TC

55P= Q bình +Q+169 => Q= 50,66 hay Q = 3,33

d/ Hãng đóng cửa khi P< ATC min

Mà ATC = Q+1+169/ Q

Lấy đạo hàm của ATC = 1 – 169/Q bình

=> Q= 13 => ATC min = 27

Vậy khi giá < hay = 27, hãng sẽ đóng cửa sản xuất

e/Đường cung của hãng là đường MC, bắt đầu từ điểm đóng cửa P=27 trở lên.

f/ Nếu CP đánh thuế 5$ thì chi phí sản xuất ở mỗi mức sẽ tăng lên 5$. Đường cung dịch lên trên, điểm đóng cửa dịch lên thành 32.

Mọi Người Xem :   14 từ tiếng Anh từ điển chịu thua

g/Khi giá là 30, nếu như sau khi đánh thuế thì sẽ không sản xuất vì nó ở dưới điểm đóng cửa là 32.

Còn trước khi đánh thuế giá là 32 thì vẫn sẽ sản xuất.

NSX sẽ sản xuất sao cho MC=P

<=> 2Q+1 = 32 => Q= 15,5

Xem thêm video cùng chủ đề : CÁCH TÍNH AVC, AFC, AC, MC VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỠNG ĐÓNG CỬA, NGƯỠNG SINH LỜI

Mô tả video

2. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu và hàm số cung

2. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu và hàm số cung

Hàm cầu và hàm số cung của một danh mục được cho dưới đây cầu: P=-1/2Q+100; cung: P=Q+10 (P: đồng, Q:kg)

a. Hãy tìm điểm cân bằng của thị trường

b. Hãy tính độ co giản của cung và cầu theo giá tại điểm cân bằng cảu thị trường

c. Hãy tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, thặng dư toàn xã hội. Giả sử chính phủ đánh thuế 5đồng/đvsp.Tổn thất xã hội do thuế gây ra là bao nhiêu? vì sao lại có khoản tổn thất đó?

d. Nếu nhà nước áp đặt mức giá trần cho danh mục là 50 đồng, hãy tính khoản tổn thất vô ích của phúc lợi xã hội và hãy giải thích tại sao lại có khoan tổn thất này?

BÀI GIẢI

a) Tại điểm cân bằng: PE=PS=PD, QE=QS=QD

=> Giải pt cung cầu có: PE=70 VÀ QE=60

b) Ed= Q’d*P/Q= – 2,33, Es= Q’s*P/Q= 1,167

c) Vẽ hình ra có : CS= 900, PS=1800

=> NSB=CS+PS=2700 G/S CP đánh thuế vào người sản xuất là : t= 5=> PS=Q+15

Điểm cân bằng mới: PE’=71.67, QE’=56,67

Giá mà người tiêu dùng phải trả: PD= Giá cân bằng sau thuế = 71,67

Giá mà người sản xuất phải trả: PS= 71,67- T=66,67 CS=802,73, PS= 1605,74=> NSB= 2408,47

Phần mất không là: 291,53

d) PC= 50 => QD=100,QS=40=> DWL= 300 

✅ Mọi người cũng xem : phản xạ tự nhiên tiếng anh là gì

3. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm AVC 

3. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm AVC 

1 Doanh nghiệp trong thj trường cạnh tranh hoàn hảo có hàm AVC = 2Q + 10 trong do AVC đơn vị là USD . Q là đơn vị 1000 sản phẩm.

a) Viết phương trình biểu diễn đường cung của công ty

b) Khi gia bán của danh mục la 22 USD thì công ty hòa vốn . Tính chi phí cố định của công ty nếu công ty tiết kiệm được 1000 usd chi phí cố định thì lợi nhuận của công ty là bao nhiêu

c) Nếu chính phủ trợ cấp 2 USD trên một đơn vị danh mục bán ra thì công ty sẽ lựa chọn mức sản lượng nào tính lợi nhuận thu được.

BÀI GIẢI

a. Ta có:

VC = AVC.Q = 2Qbình + 10Q

MC = (VC)’ = 4Q + 10

Do đây là Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo => Ps= MC = 4Q + 10.

Vậy đường cung của Doanh nghiệp có phương trình là Ps = 4Q + 10.

b. Doanh nghiệp hòa vốn =>> TR = TC <=> P.Q = VC + FC.

<=> 22.Q = 2Qbình + 10Q + FC

<=> FC = 12Q – 2Qbình

Từ câu a, ta có Ps = 4Q + 10 => Q = (P – 10)/4 = (22 – 10)/4 = 3

Thay Q = 3 vào ta được: FC = 12.3 – 2.3bình = 18 (nghìn USD)

Ta có: TC = VC + FC = 2Qbình + 10Q + 18

Lợi nhuận công ty thu được:

TP = TR – TC = P.Q – (2Qbình + 10Q + 18)

(1) Khi Doanh nghiệp tiết kiệm được 1000USD chi phí cố định: TP = TR – TC2 = P.Q – (2Qbình + 10Q + 17)

(2) Từ (1) và (2) suy ra, khi Doanh nghiệp tiết kiệm được 1000USD chi phí cố định thì lợi nhuận của công ty sẽ tăng thêm 1000USD. Trước khi tiết kiệm, công ty hòa vốn, vậy sau khi tiết kiệm, tổng doanh thu của công ty là 1000USD.

c. Khi chính phủ trợ cấp cho Doanh nghiệp 2$/ 1 danh mục:

Mọi Người Xem :   Tín dụng thuế so với khấu trừ thuế (Tài chính)

MCe = MC – e = 4Q + 10 – 2

=> MCe = 4Q + 8.

Trước khi có trợ cấp thì công ty đang hòa vốn. Lựa chọn sản xuất của Doanh nghiệp luôn nhằm để tối đa hóa lợi nhuận, do đó:

P = MCe => 22 = 4Q + 8 => Q = 3,5 (nghìn sản phẩm)

Lợi nhuận mà Doanh nghiệp thu được:

TP = TR – TC = P.Q – (2Qbình + 10Q + 18 – 2Q)

                      = 22.3,5- (2.3,5bình + 10.35 + 18 – 2.3,5) = 6,5 (nghìn $)

Xem thêm video cùng chủ đề : THUẾ, TRỢ CẤP, GIÁ TRẦN, GIÁ SÀN, CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU TIẾT CỦA CHÍNH PHỦ | KINH TẾ HỌC CƠ BẢN A BỜ CỜ

Mô tả video

⭕ Tìm đọc các quyển sách đầu tư tại đây:nn* Làm Giàu Từ Chứng Khoán: http://bit.ly/bo-sach-lam-giau-tu-chung-khoan-duong-dan-thuc-hanh-canslim-tikin* Day trade – Giao Dịch Để Kiếm Tiền Hàng Ngày: http://bit.ly/day-trade-ky-thuat-giao-dich-tikin* Tuyệt kỹ Giao dịch bằng đồ thị nến Nhật: https://bit.ly/nen-nhat-tikin* Hệ thống giao dịch Ichimoku Charts: http://bit.ly/he-thong-giao-dich-ichimoku-charts-tikin* Payback Time – Ngày Đòi Nợ: http://bit.ly/ngay-doi-no-tikin—-nTHUẾ, TRỢ CẤP, GIÁ TRẦN, GIÁ SÀN, CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU TIẾT CỦA CHÍNH PHỦ | KINH TẾ HỌC CƠ BẢN A BỜ CỜnnKhi đánh thuế, chính phủ lấy đi một khoản tiền từ hầu bao của nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng tương ứng với lượng sản phẩm được mua bán. Ngược lại, khi trợ cấp, chính phủ thực hiện các chính sách ưu đãi hoặc chuyển một khoản tiền cho nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng.nnVậy còn giá trần, giá sàn là gì? Chính phủ sử dụng các công cụ này để can thiệp vào hoạt động của nền kinh tế như thế nào? Đón xem nhé!nn⭕ Nếu bạn muốn gặp và có duyên với tôi, bạn có thể gặp tôi trực tiếp tại HCM và HN tại khóa học Kungfu chứng khoán: http://bit.ly/khoa-hoc-kungfu-chung-khoannn#kinhtehocn#abcn#thuenn👇 Subscribe kênh của Thai Pham 👇nhttp://bit.ly/thai-pham-sub-confirmationnn⚡ Tham khảo những Playlist hay nhất:n▪️ Học đầu tư u0026 làm giàu từ chứng khoán: http://bit.ly/hoc-dau-tu-va-lam-giau-tu-chung-khoann▪️ Bài học kinh doanh – làm giàu: http://bit.ly/lam-giau-tu-kinh-doanh-tpn▪️ Phát triển bản thân: http://bit.ly/phat-trien-ban-than-tpn▪️ Các video hay nhất do Thai Pham tuyển chọn: http://bit.ly/video-thai-pham-tuyen-chonnn❓ Thái Phạm là ai?n▪️ Tôi theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân (từ năm 2000-2004), tốt nghiệp MBA tại University of Hawaii – Hoa Kì (từ năm 2010-2012). n▪️ Hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu, tiếp thị và phát triển kinh doanh tại tập đoàn lớn Việt Namn▪️ 14 năm đầu tư và quản lý quỹ hiệu quả tại thị trường chứng khoán Việt Namn▪️ Hiện tôi là doanh nhân, nhà sáng lập cộng đồng đầu tư tài chính và thịnh vượng Happy Live – công ty chuyên về đầu tư, đào tạo u0026 huấn luyện về đầu tư và kiến tạo xây dựng doanh nghiệp.n▪️ Tôi cũng là biên dịch và dịch giả cho nhiều cuốn sách về đầu tư, kinh doanh, phát triển bản thân bán chạy tại Việt Nam, được Happy Live xuất bản: https://happy.live/cua-hang/nn⚡ Bạn có thể gặp tôi trực tiếp tại:n▪️ Kungfu Chứng Khoán: Khóa học đầu tư dành cho những người mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán hoặc đã đầu tư nhưng vẫn thua lỗ và chưa tìm được cho mình phương pháp đầu tư phù hợp.nhttp://bit.ly/khoa-hoc-kungfu-chung-khoannn▪️ Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng: Khóa học dành cho các bạn trẻ khát khao thành công, phát triển bản thân và tìm kiếm đam mê của đời mình.nhttp://bit.ly/thiet-ke-cuoc-doi-thinh-vuong-happy-livenn▪️ Meetup Cộng đồng Happy Live – Đầu tư Tài chính và Thịnh vượng: Hoạt động định kỳ dành cho các thành viên cộng đồng quan tâm đến đầu tư tài chính. Các kiến thức đầu tư thực tiễn kèm các thông tin mới nhất về thị trường chứng khoánnn▪️ Meetup Cộng đồng Làm giàu từ kinh doanh: Hoạt động định kỳ cho các thành viên cộng đồng quan tâm kinh doanh, marketing, khởi sự, khởi nghiệp làm giàu.nn👉 Tham gia khóa học Kungfu chứng khoán cùng tôi: http://bit.ly/khoa-hoc-kungfu-chung-khoannn★☆★ Hãy cập nhật thông tin mới nhất của tôi tại ★☆★nFacebook: http://bit.ly/Thai_Pham_fanpagenYoutube Channel: http://bit.ly/thai-pham-channelnBlog: https://thaipham.live/ nPodcast: http://bit.ly/thai-pham-Anchorn—————-.—————-.—————

Mọi Người Xem :   Pro Lục Bắc Thần - Giới thiệu nhân vật nam chính của truyện

4. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm lợi ích

4. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm lợi ích

Một người tiêu sử dụng có hàm lợi ích : U = 1/2 X.Y và ông ta có khoản mức lương 480$. Để mua X, Y với Px = 1$, Py= 3$.

a. Để tối đa hoá lợi nhuận với mức thu nhập đã cho, ông ta sẽ mua bao nhiêu danh mục X? bao nhiêu Y?. Tính lợi ích thu được

b. Giả định mức thu nhập ông ta Giảm chỉ còn 360$, kết hợp X, Y được mua là bao nhiêu để lợi ích tối đa. Tìm lợi ích đó.

c. Giả định rằng giá của Y không đổi, giá X tăng thêm 50% thì kế hợp X, Y được chọn là bao nhiêu để lợi ích tối đa hoá với I = 360$.

BÀI GIẢI

a. Ta có:I=X.Px+Y.Py =>480=1X+3Y (1)

Đồng thời thì khó khăn để tối đa hóa lợi nhuậnh thì: (MUx/Px)=(MUy/Py) =>(0,5Y/1)=(0,5X/3) (2)

Từ (1) và(2) ta có: X=210 và Y=80

Lợi ích là:TU=0,5.210.80=8400

b. Khi thu nhập Giảm còn 360 thì 360=1X+3Y (1”)

Từ (1”) và (2) ta được hệ phương trình => Giải ra ta được tương tự

c. Vì giá hàng hóa X tắng lên 50% nên Px”=1,5

Hệ phương trình: 360=1,5X+3Y và (0,5Y/1,5)=(0,5X/3)

=> X=120 ,Y=60

5. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu

5. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu

Một hãng sản xuất có hàm cầu là:Q=130-10P

a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu? Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá này và cho nhận xét.

b) Hãng đang bán với giá P=8,5 hãng quyết định hạn chế già để tăng doanh thu.quyết định này của hãng đúng hay sai? Vì sao?

c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lượng cân bằng? Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng và cho nhận xét.

a) Ta có: P=9 thay vào pt đường cầu ta được: Q=130-10×9=40.

Ta lại có TR=PxQ= 9×40= 360

Vậy khi giá bán là P=9 thì doanh thu là TR= 360.

Ta có: Q= 130-10P => (Q)`= -10

Độ co giãn của đường cầu = (Q)`x PQ= -10×940= -2,25

Vậy khi giá thay đổi 1% thì lượng cầu thay đổi 2,25%

b) Khi giá là P= 8,5 thì lúc đó lượng cầu sẽ là Q=130-10×8,5=45 Lúc đó doanh thu sẽ là TR= 8,5×45=382,5 Vậy khi hãng quyết liệt Giảm giá thì doanh thu đạt được lớn hơn. quyết liệt của hãng là đúng.

c) Tại vị trí cân bằng ta có:

Qd=Qs

<=> 130-10P=80

<=>10P=50

<=>P =5

=>Pe=5. Qe=Qs=80.

Vậy mức giá cân bằng là P=5, mức sản lượng cân bằng là Q=80

Độ co giãn của dừong cầu= -10×5/80= -0,625.

Vậy khi giá thay đổi 1% thì lượng sẽ thay đổi 0,625%.

TẢI VỀ Các dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án

Trên đây là 5 dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án mà Kế toán Việt Hưng muốn chia sẻ đến các bạn!Các câu hỏi về atc trong kinh tế vi mô là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê atc trong kinh tế vi mô là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết atc trong kinh tế vi mô là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết atc trong kinh tế vi mô là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết atc trong kinh tế vi mô là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về atc trong kinh tế vi mô là gì


Các hình ảnh về atc trong kinh tế vi mô là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về atc trong kinh tế vi mô là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm nội dung về atc trong kinh tế vi mô là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Atc là gì trong kinh tế vi mô1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm tổng chi phíXem thêm…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Atc là gì trong kinh tế vi mô1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm tổng chi phíXem thêm…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Atc là gì trong kinh tế vi mô1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm tổng chi phíXem thêm…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Atc là gì trong kinh tế vi mô1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm tổng chi phíXem thêm…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Atc là gì trong kinh tế vi mô1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm tổng chi phíXem thêm…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Atc là gì trong kinh tế vi mô1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm tổng chi phíXem thêm…

This Post Has One Comment

Comments are closed.