Công thức tính lợi nhuận kinh tế vi mô

Bài viết Công thức tính lợi nhuận kinh tế vi mô thuộc chủ đề về Tử Vi thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Công thức tính lợi nhuận kinh tế vi mô trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Công thức tính lợi nhuận kinh tế vi mô”

Đánh giá về Công thức tính lợi nhuận kinh tế vi mô


Xem nhanh

5 / 5 ( 6 votes )

Chi phí phản ánh số lượng các nguồn lực đã sử dụng được quy giải ngân để sản xuất ra hàng hóa nhằm tạo doanh thu ở đầu ra. Lợi nhuận sẽ bằng doanh thu trừ đi chi phí Vì vậy Doanh nghiệp nào cũng có hai việc phải nghĩ tới, làm sao để tăng doanh thu và làm sao để hạn chế chi phí?

1.Chi phí

Chi phí bao gồm hai loại là chi phí kinh tế và chi phí kế toán (tính toán). Chi phí kinh tế được đo bằng giá trị thị trường của các nguồn tài nguyên cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

Chi phí kế toán là những chi phí bằng tiền mà Doanh nghiệp thực sự đã bỏ ra, nó được tính toán thông qua nghiệp vụ kế toán của Doanh nghiệp.

Chi phí kế toán chỉ bằng chi phí kinh tế khi mà nó tính đủ nhưng thường là chi phí kế toán nhỏ hơn nhiều so với chi phí kinh tế.

Thường nguồn lực tài chính sẽ được tính đủ kiểu như nếu như gửi 10 tỷ vào ngân hàng sẽ được 700tr một năm. Nếu dùng 10 tỷ đó để kinh doanh mà không gửi ngân hàng thì trên sổ sách kế toán sẽ không có khoản chi phí 700tr -> Chi phí kinh tế Chi phí kế toán = 700 triệu.

Nhân lực cũng có thể được tính đủ vào chi phí kế toán đối với Doanh nghiệp lớn. Một GĐ công ty vẫn tính lương cho chính mình hàng tháng, và coi đó là chi phí. Một người kinh doanh cá thể có thể sẽ quên trả lương cho mình; lúc đó họ chưa tính đủ.

Các chi phí ngoại ứng ví dụ như làm ô nhiễm nguồn nước chẳng hạn sẽ rất khó tính được chi phí vì người khác phải chịu. Ở đầu vào có những khoản lợi ích ngoại ứng mà công ty không thể biến nó thành doanh thu ví dụ như công ty trồng cao su sẽ không thu được tiền nhờ cây cối của anh ta tạo ra không khí trong lành.

Tóm lại, chúng ta chỉ nên quan tâm tới chi phí kế toán và cố gắng tính toán hết các khoản chi phí cơ hội của các tài nguyên được dùng. Việc ghi lại các nghiệp vụ thu chi của DN bằng các nghiệp vụ kế toán nhằm hai mục đích là để kê khai nộp thuế và để đáp ứng cho mục đích quản trị. Không phải khoản chi phí nào cũng được phép kê khai đáp ứng cho mục đích nộp thuế nhưng dưới góc độ quản trị thì ta nên nghiên cứu đủ để có những quyết liệt kinh doanh đúng đắn.

Mọi Người Xem :   Máy điều hòa panasonic inverter là gì ?

Chi phí kế toán chia ra làm hai loại là chi phí ngắn hạn và chi phí dài hạn. Trong entry trước ta đã biết là ngắn hạn hay dài hạn phân loại bởi chi phí cố định. Trong giai đoạn mà có ít nhất một chi phí không thay đổi gọi là ngắn hạn như nhà xưởng, máy móc. Trong giai đoạn mà mọi chi phí đều đặn thay đổi ngay gọi là dài hạn ví dụ máy móc khấu hao hết đòi hỏi phải mua máy mới, nhà xưởng hỏng đòi hỏi phải xây lại,..

1.1.Chi phí trong ngắn hạn:

Do phân chia như vậy nên chi phí trong ngắn hạn sẽ có chi phí cố định và chi phí biến đổi. TC = VC + FC ( VC: Variable Cost; FC: Fixed Cost; TC= Total Cost)

FC là chi phí cố định -> AFC=FC/Q là chi phí cố định bình quân. Hàm ý là cứ mỗi đơn vị danh mục tạo ra thì tổng chi phí cố định là bao nhiêu.

VC là chi phí biến đổi -> AVC=VC/Q là chi phí biến đổi bình quân. Hàm ý là cứ mỗi danh mục tạo ra thì tổng chi phí biến đổi là bao nhiêu.

TC là tổng chi phí -> ATC = AFC + AVC là tổng chi phí bình quân; là chi phí bình quân để tạo ra một sản phẩm. ATC= TC/Q

Đồ thị của tổng chi phí bình quân ATC

Trong khoảng từ 0 tới Q : AFC hạn chế xuống và AVC tăng lên (theo quy luật chi phí cận biên tăng dần). Nhưng sự hạn chế của AFC nhénh hơn sự tăng của AVC nên ATC Giảm dần

Tại Q là điểm mà AFC=AVC thì sự hạn chế của AFC bằng với sự tăng của AVC nên ATC không thay đổi

Khi lớn hơn Q thì sự tăng của AVC thắng so với sự Giảm của AFC nên ATC tăng lên.

công ty sẽ để sản lượng của họ tại Q (điểm AFC=AVC) để có tổng chi phí bình quân thấp nhất ? Câu trả lời làhọ sẽ tiếp tục sản xuất vì vẫn còn có lãi.

Chi phí cận biên MC

Chi phí cận biên là chi phí tăng thêm để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Chi phí cận biên = thay đổi của tổng chi phí/thay đổi của tổng sản lượng.

Vì trong công thức TC=FC + VC thì FC không phụ thuộc vào việc sản xuất, kể cả không sản xuất gì thì FC vẫn thế; còn VC phụ thuộc vào từng đơn vị danh mục tạo ra nên Chi phí cận biên MC khác với tổng chi phí bình quân ATC.

1.2.Chi phí trong dài hạn

Trong dài hạn thì không có chi phí nào là cố định, mọi chi phí đều là chi phí biến đổi. Lúc này thì vấn đề là làm sao với một sản lượng Q xác định ở đầu ra chi phí đầu vào là thấp nhất. Hay TC= wL +rK là thấp nhất ( L là lao động, K là vốn; w,L là hệ số)

Mọi Người Xem :   Diện tích thông thủy là gì? Diện tích tim tường là gì? Cách tính chi tiết?

Tương tự với đường bàng quan của người tiêu dùng, nhà sản xuất có đường đồng chi phí. Đường đồng chi phí là sự kết hợp của K và L mà trên đó TC không đổi. Đường đồng sản lượng là các hình thức kết hợp của K và L mà trên đó Q không thay đổi -> kết hợp của đầu vào tối ưu để hãng tối thiểu hóa chi phí là tại tiếp điểm của đường đồng chi phí với đường đồng sản lượng.

Tại giao nơi này thì độ dốc của hai đường bằng nhéu:

K= TC/r w/r.L -> độ dốc của đường đồng chi phí là w/r

Độ dốc của đường đồng sản lượng là MRTS=MPL/MPk

=> tại nơi này w/r=MPL/MPk =>MPL/w=MPK/r

2. Lợi nhuận

Lợi nhuận = Doanh thu TR Chi phí TC -> nhu cầu của công ty là tối đa hóa doanh thu và tối thiểu hóa chi phí

Lợi nhuận = (P-ATC) x Q trong đó P là giá bán, ATC là tổng chi phí bình quân, Q là sản lượng

Lợi nhuận tác động bởi các yếu tố sau:

Quy mô sản xuất : quy mô sản xuất tác động tới cả chi phí và doanh thu

Chi phí của các yếu tố đầu vào: việc đàm phán để mua K hay L làm sao thấp nhất

Làm sao bán giá cao nhất (P) trong khi phụ thuộc vào cung cầu của thị trường, vào giá của danh mục cạnh tranh, danh mục thay thế.

Xét trên góc độ toán học thì điểm tối đa hóa lợi nhuận là điểm mà tại đó doanh thu cận biên (MR) bằng với chi phí cận biên (MC). Doanh thu cận biên MR là doanh thu có thêm được khi tiêu thụ thêm một đơn vị sản phẩm, về nguyên tắc là nó bằng giá (P) nhưng nhiều khi tăng sản lượng sẽ kéo giá bán xuống. Chi phí cận biên MC là chi phí phải bỏ ra thêm khi sản xuất thêm một đơn vị danh mục.

Khi MR còn lớn hơn MC thì lợi nhuận tăng theo sản lượng. Khi MR nhỏ hơn MC thì việc hạn chế sản lượng sẽ làm tăng lợi nhuận

FC= Chi phí cố định, -> AFC là chi phí cố định bình quân

VC: chi phí biến dổi -> AVC là chi phí biến đổi bình quân

TC: Tổng chi phí = FC + VC

ATC (Average Total Cost)= AFC + AVC là tổng chi phí bình quân

MC (Marginal Cost): chi phí cận biên là chi phí tăng thêm khi sản xuất thêm 1 đơn vị danh mục

MR (Marginal Revenue): Doanh thu cận biên là doanh thu tăng thêm khi sản xuất thêm 1 đơn vị danh mục

π (Profit) : Lợi nhuận

Isocost : đường đồng chi phí

PMO ( Profit Maximizing Output): Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận

Đường cong kinh nghiệm thể hiện việc chi phí trên mỗi đầu sản phẩm sẽ hạn chế dần cho tới mức tối thiểu không thể vượt qua khi một người nào đó chỉ chuyên môn hóa vào một công việc duy nhất.

Mọi Người Xem :   Đất Ở Hiện Hữu Chỉnh Trang Là Gì, Điều Chưa Ai Biết | Đất Xuyên Việt Blog

Như vậy chúng ta có hai cách thức chính để hạn chế chi phí là 1.Lợi thế về quy mô và 2.Đường cong kinh nghiệm.

(Trong các entry về Thương mại điện tử ta sẽ học thêm về cách thứ ba đó là Lợi thếvề vị trí)

tuy nhiên Đường cong kinh nghiệm có các hạn chế sau:

có thể tạo ra sự ngại đổi mới do đổi mới sẽ phá hỏng đường cong kinh nghiệm

Các đối thủ có khả năng không nằm trên cùng một đường cong.

Đường cong kinh nghiệm có thể biến đổi theo thời gian.

Lợi thếquy mô cũng có những Giảm sau:

Không phải bất cứ danh mục nào cũng có khả năng tận dụng lợi thế về quy mô ví dụ những hàng hóa cần sx thủ công, những hàng hóa xa xỉ phục vụ cho một vài ít đối tượng.

Để tận dụng quy mô thì phải tiêu chuẩn hóa mọi thứ nên dẫn tới ngại đổi mới.

Khi tận dụng được tối đa lợi thế quy mô DN sẽ có giá thấp nhưng khi thị trường sụt giảm dẫn tới quy mô thu hẹp khiến cho DN không kịp điều chỉnh bộ máy dẫn tới chi phí cao.

Kinh tế học (P21: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo)

Kinh tế học (P4:Các hàm kinh tế quan trọng)

Bài viết liên quan

Bài viết liên quan
  • Kinh tế học (P2: Chi phí cơ hội)
  • Thông minh tài chính (P12-7 : Bảng cân đối kế toán- Vốn chủ sở hữu)
  • Thông minh tài chính (P12-6 : Bảng cân đối kế toán- tổng giá trị thương hiệu)
  • Thông minh tài chính (P12-5 : Bảng cân đối kế toán- Nợ, Khấu hao và Lợi thế thương mại)
  • Hoàn thiện bản thân (P19: Chuyên đề về Tầm nhìn cá nhân)
  • Kinh tế học (P19: Lợi ích của người sản xuất)
  • Kinh tế học (P21: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo)
  • Mục lục bài viết theo chủ đề

Xem thêm video cùng chủ đề : CÁCH TÍNH AVC, AFC, AC, MC VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỠNG ĐÓNG CỬA, NGƯỠNG SINH LỜI

Mô tả video

✅ Mọi người cũng xem : chuyên viên tín dụng là gì

Comments

Comments

commentsCác câu hỏi về afc trong kinh tế vi mô là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê afc trong kinh tế vi mô là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết afc trong kinh tế vi mô là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết afc trong kinh tế vi mô là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết afc trong kinh tế vi mô là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về afc trong kinh tế vi mô là gì


Các hình ảnh về afc trong kinh tế vi mô là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về afc trong kinh tế vi mô là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm thông tin chi tiết về afc trong kinh tế vi mô là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Công thức tính lợi nhuận kinh tế vi môBài viết liên quanXem thêm video cùng chủ đề : CÁCH TÍNH AVC, AFC, AC, MC…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Công thức tính lợi nhuận kinh tế vi môBài viết liên quanXem thêm video cùng chủ đề : CÁCH TÍNH AVC, AFC, AC, MC…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Công thức tính lợi nhuận kinh tế vi môBài viết liên quanXem thêm video cùng chủ đề : CÁCH TÍNH AVC, AFC, AC, MC…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Công thức tính lợi nhuận kinh tế vi môBài viết liên quanXem thêm video cùng chủ đề : CÁCH TÍNH AVC, AFC, AC, MC…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Công thức tính lợi nhuận kinh tế vi môBài viết liên quanXem thêm video cùng chủ đề : CÁCH TÍNH AVC, AFC, AC, MC…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Công thức tính lợi nhuận kinh tế vi môBài viết liên quanXem thêm video cùng chủ đề : CÁCH TÍNH AVC, AFC, AC, MC…

This Post Has One Comment

  1. anh ơi cho em hỏi là câu 6 lượng mua Y phải giảm chứ ạ? Giá X giảm thì giá Y tăng để I không thay đổi thì người ta phải mua nhiều X hơn và giảm Y đi chứ ạ?

Comments are closed.