Tham gia làm người mẫu cho một loạt các show thời trang đồ lót như của: Vera, Triumph, Wow, Jocky, Rbi… và là người mẫu của Venus luôn được góp mặt trong các show thời trang lớn.View more random threads same category: