Luôn thay đổi cách diễn để giữ vị trí vedette trên sàn catwalk, Hoàng Yến được xem như đối thủ khó xơi của nhiều chân dài. Người có thể "đấu" lại Hoàng Yến trong show diễn tối qua, chỉ có Thanh Thức - người sẵn sàng cởi để khoe vẻ đẹp cơ bắp.

View more random threads same category: