Trong bài này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cài đặt dịch vụ DDNS trên WRT-310N. Để có thể cài đặt nhanh WRT310N bạn cần 2 phần cơ bản sau...[FONT=Verdana]Mong muốn của người dùng
[/FONT]
[FONT=Verdana]Hiện tại sử dụng dịch vụ internet với tên miền động. Tuy nhiên vẫn muốn truy cập để có thể quản trị thiết bị trong hệ thống mạng từ xa.

[/FONT]
[FONT=Verdana]Giải pháp[/FONT]
[FONT=Verdana]Sử dụng tính năng DDNS của thiết bị WRT-310N.[/FONT]
[FONT=Verdana]DDNS là giải pháp cho phép gắn địa chỉ tên miền tĩnh cho các thiết bị sử dụng IP động. Với giải pháp này, bạn có thể truy cập thiết bị và sử dụng các ứng dụng mong muốn trên thiết bị qua tên miền cố định.[/FONT]

[FONT=Verdana]Hướng dẫn cấu hình[/FONT]
[FONT=Verdana]Trong bài này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cài đặt dịch vụ DDNS trên WRT-310N.[/FONT]
[FONT=Verdana]Để có thể cài đặt nhanh WRT310N bạn cần 2 phần cơ bản sau[/FONT]

[FONT=Verdana]Phần I: Đăng ký, khai báo tên miền[/FONT]
[FONT=Verdana]Phần II: Cấu hình DDNS trên thiết bị WRT-310N.[/FONT]
[FONT=Verdana]Bước 1[/FONT][FONT=Verdana]: Cấu hình WRT310N cho kết nối internet[/FONT]
[FONT=Verdana]Bước 2[/FONT][FONT=Verdana]: Cấu hình tính năng DDNS trên WRT310N[/FONT]
[FONT=Verdana]
Phần I: Đăng ký, khai báo tên miền

[/FONT]
[FONT=Verdana]Bạn vào trang web http://dyndns.org giao diện như sau:

[/FONT]
[FONT=Verdana][/FONT]
[FONT=Verdana]
[/FONT]
[FONT=Verdana]Ấn creat account để khởi tạo một user mới. Đây là account bạn sẽ khai báo trong tính năng DDNS của thiết bị. Màn hình giao diện như sau:

[/FONT]
[FONT=Verdana]

[/FONT]
[FONT=Verdana]Ở phần này bạn chú ý khai báo những phần có đánh dấu hoa thị. Phần username là tên cho tài khoản của bạn (cái này khác với tên miền sau này bạn sử dụng). Sau khi ấn Creat Account bạn check mail sẽ nhận được một thư yêu cầu kích hoạt tài khoản. Sau khi ấn vào đường link trong mail bạn nhận được. Nếu có giao diện như hình dưới có nghĩa là bạn đã đăng ký thành công.

[/FONT]
[FONT=Verdana] [/FONT]

[FONT=Verdana]Sau khi kích hoạt thành công bạn vào trang chủ và đăng nhập theo hình dưới:

[/FONT]
[FONT=Verdana] [/FONT]

[FONT=Verdana]Sau khi đăng nhập chọn My host:
[/FONT]
[FONT=Verdana] [/FONT]

[FONT=Verdana]Trong phần My host bạn tạo một tên miền bằng cách kích vào Add a new host name:

[/FONT]
[FONT=Verdana]

[/FONT]
[FONT=Verdana]Bạn điền tên miền và update địa chỉ IP theo mẫu ở hình dưới:

[/FONT]
[FONT=Verdana] [/FONT]
[FONT=Verdana]Sau khi ấn creat host.

[/FONT]
[FONT=Verdana]Phần II: Cấu hình WRT310N theo mong muốn sử dụng của khách hàng[/FONT]
[FONT=Verdana]Thông thường các thông số mặc định với WRT310N của Linksys như sau:

[/FONT]
[FONT=Verdana]Địa chỉ IP[/FONT][FONT=Verdana]: 192.168.1.1[/FONT]
[FONT=Verdana]Subnet mask[/FONT][FONT=Verdana]: 255.255.255.0[/FONT]
[FONT=Verdana]Username/ Password[/FONT][FONT=Verdana]: admin / admin[/FONT]

[FONT=Verdana]Bước 1[/FONT][FONT=Verdana]: Cấu hình WRT310N cho kết nối internet.[/FONT]

[FONT=Verdana]Bước 2[/FONT][FONT=Verdana]:[/FONT][FONT=Verdana] Cấu hình tính năng DDNS[/FONT]
[FONT=Verdana]Trong giao diện cấu hinh Setup bạn chọn tab DDNS
[/FONT]
[FONT=Verdana][/FONT]
[FONT=Verdana]
Trong phần DDNS service bạn chọn DynDNS.org. Màn hình giao diện như sau:

[/FONT]
[FONT=Verdana][/FONT]
[FONT=Verdana]
[/FONT]
[FONT=Verdana]Trong màn hình bạn cần chú ý các thông số sau:

[/FONT]
[FONT=Verdana]Username: [/FONT][FONT=Verdana]Bạn điền tên username đã đăng ký trong trang web Đăng nhập để thấy link.[/FONT]
[FONT=Verdana]Password: [/FONT][FONT=Verdana]Bạn điều password đăng nhập của tài khoản trên trang web Đăng nhập để thấy link[/FONT]
[FONT=Verdana]Hostname[/FONT][FONT=Verdana]: bạn điền tên miền đã đăng ký.[/FONT]
[FONT=Verdana]Sau đó bạn ấn Update. Đợi đến khi xuất hiện địa chỉ IP trong phần IPaddress thì ấn Save Settings.[/FONT]

[FONT=Verdana]Với các bước cấu hình như trên, bạn đã cài đặt thành công dịch vụ DDNS trên WRT310N.
[/FONT]
[FONT=Verdana]Chúc các bạn thành công.

[/FONT]
[FONT=Verdana]Buyer.com.vn (linksys)[/FONT]

View more random threads same category: