Về cơ bản, tiện ích này sẽ sử dụng kết nối Internet của iPhone và chia sẻ cho các thiết bị xung quanh trong 1 phạm vi nhất định.
Trước tiên, các bạn mở mục Settings từ Springboard hoặc Home Screen và chọn Personal Hotspot:


Lưu ý rằng tính năng này không có sẵn trên iPhone 4 sử dụng hệ điều hành iOS 4.2 hoặc thấp hơn.

Thay đổi thiết lập của Personal Hotspot từ Off thành ON. Nếu tính năng này đã bị tắt trước đó, 1 cửa sổ popup sẽ hiển thị và yêu cầu người sử dụng lựa chọn Turn on Bluetooth hoặc Wi-Fi and USB Only:

Sau đó, mật khẩu mặc định của hệ thống sẽ hiển thị. Các bạn nên thay đổi lại để đảm bảo tính bảo mật, và đừng quên nhấn nút Done khi hoàn tất:

Về cơ bản là chúng ta đã gần hoàn tất quá trình chuyển đổi, từ đây iPhone bắt đầu chuyển đổi tín hiệu trong phạm vi nhất định xung quanh. Bên cạnh đó, người sử dụng có thể biết được có bao nhiêu thiết bị đang kết nối bằng dòng thông báo ở phía trên màn hình:

Kết nối từ máy tính:
Khi chúng ta hoàn tất những bước thiết lập và cấu hình như trên, công đoạn kết nối từ máy tính hoặc các thiết bị hỗ trợ khác trở nên khá đơn giản. Trong danh sách mạng của máy tính, các bạn chọn iPhone:

Sử dụng mật khẩu nhận được từ bước trên và đăng nhập như bình thường.

Kết nối sử dụng Bluetooth:
Để áp dụng được tính năng này, các bạn cần đồng bộ iPhone và máy tính trước tiên. Sau đó, chọn iPhone từ menu của Bluetooth, đồng thời mã xác nhạn passcode sẽ được tới iPhone:


Và chỉ sau vài giây, thiết bị của bạn đã kết nối thành công tới điểm phát sóng Wi-fi tự tạo.

View more random threads same category: