Để có thể xem sách trên điện thoại Tàu, ta làm theo các bước sau:

- Muốn điện thoại hiển thị được tiếng Việt, cần phải vào mục cài đặt ebook xem máy hỗ trợ loại bảng mã nào (thường là UTF8, unicode, ASCII).

- Tạo ebook trên máy tính: Mở ebook mình thích, copy nội dung của ebook đó và paste vào Notepad -> format -> font -> chọn Time New Roman -> Save. Có một bảng hiện ra, ta chọn ở dòng Encoding (dưới cùng) bảng mã UTF8 hoặc unicode (tuỳ theo điện thoại của mình hỗ trợ bảng mã nào) -> save lại.

- Copy file .txt vừa tạo (nhớ đặt tên cho ebook) cho vào folder ebook trong thẻ nhớ.

- Mở điện thoại ra, vào phần ebook reader, mở file .txt lên, nếu thấy lỗi font thì vào mục setting (cài đặt) chọn bảng mã đúng với bảng mã đã lưu ở trên máy tính -> OK.

Mình up tiếp 8 truyện "tình cảm" nữa để các bạn đêm về "ngâm cứu" nhé!
  1. Lẻ loi - Lavyrle Spencer: Đăng nhập để thấy link
  2. Lời hẹn ước mùa Giáng sinh - Mary Balogh: Đăng nhập để thấy link
  3. Long time coming - Sandra Brown: Đăng nhập để thấy link
  4. Love Only Once - Johanna Lindsey: Đăng nhập để thấy link
  5. Nàng dâu bất trị - Joan Johnston: Đăng nhập để thấy link
  6. Nàng không là goá phụ - Mary Balogh: Đăng nhập để thấy link
  7. Ngựa hoang - Janet Dailey: Đăng nhập để thấy link
  8. Người tình của thuyền trưởng - Claudette Williams: Đăng nhập để thấy link
  9. Như cõi thiên đường - Judith McNaught: Đăng nhập để thấy link

View more random threads same category: