[FONT=Verdana]TỔNG QUÁT[/FONT][FONT=Verdana]Hệ thống chữa cháy khí sạch FM200[/FONT][FONT=Verdana] là một hệ thống đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ hoàn chỉnh bao gồm tự động xác định đám cháy và dập cháy bằng nhân tố sạch. Hệ thống được yêu cầu lắp đặt trong những khu vực có sự hiện diện của con người trong suốt quá trình tự động dập cháy. Hệ thống được thiết kế để luôn duy trì mức độ Oxy trong khoảng 16% đến 21%.

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ KIỂM TRA HỆ THỐNG [/FONT][FONT=Verdana]Chất chữa cháy được chứng nhận của EPA Mỹ trong “ bảng chứng nhận vật liệu mới thay thế” – (SNAP) cho chất chữa cháy sử dụng tại các khu vực có sự hiện diện thường xuyên của con người.
[/FONT][FONT=Verdana]
Tuân theo những quy định sau :
[/FONT]
 • [FONT=Verdana]Chất chữa cháy phải là chất sạch được chứng nhận trong danh mục NFPA-2001
  [/FONT]
 • [FONT=Verdana]BS ISO 14520-1:2000 (E)
  [/FONT]
 • [FONT=Verdana]Chứng nhận FM và UL: Các thành phần cấu thành hệ thống được thiết kế và lắp đặt phải được kiểm tra tính an toàn và các thông số kỹ thuật, được chứng nhận hoặc có trong danh mục kiểm tra thử nghiệm đầy đủ tại phòng thí nghiệm.[/FONT]
[FONT=Verdana]PHẠM VI ỨNG DỤNG
[/FONT][FONT=Verdana]Để thiết kế, cung cấp, lắp đặt, kiểm tra và khởi động hệ thống, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đối với hệ thống chữa cháy bằng khí sạch FM200 đáp ứng các yêu cầu [/FONT][FONT=Verdana]cầu thiết kế, cung cấp, lắp đặt, kiểm tra thử nghiệm và khởi động hệ thống chữa cháy bằng nhân tố sạch để bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình lắp mới/bổ xung hoặc cải tạo cho phòng điều khiển, phòng điện, phòng máy chủ, phòng có nhiều thiết bị điện – điện tử, phòng có các thiết bị đo đạc, kho lưu trữ.[/FONT]
[FONT=Verdana]
Lượng khí FM200 cần thiết để chữa cháy cho công trình được tính toán theo công thức :

[/FONT]
[FONT=Verdana]W = (V/S) x C/(100-C)
[/FONT]
[FONT=Verdana]
[/FONT][FONT=Verdana]Trong đó :
[/FONT]
 • [FONT=Verdana]W : Lượng khí chữa cháy FM200 (HFC-227EA) tính bằng lbs[/FONT]
 • [FONT=Verdana]V: Thể tích khu vực cần bảo vệ tính theo m3[/FONT]
 • [FONT=Verdana]C: Tỷ lệ chữa cháy tính theo % thể tích khu vực chữa cháy[/FONT]
 • [FONT=Verdana]S: Tỷ trọng bay hơi theo ft3/lb : S = k2 + k2(t)[/FONT]
  • [FONT=Verdana]Trong đó :
   [/FONT]
   • [FONT=Verdana]k1 = 1.8850[/FONT]
   • [FONT=Verdana]k2 = 0.0046(t)[/FONT]
   • [FONT=Verdana]t = nhiệt độ theo độ F[/FONT]
[FONT=Verdana]THAM KHẢO BẢNG TÍNH:

[/FONT]
[FONT=Verdana][/FONT]
[FONT=Verdana]
[/FONT][FONT=Verdana]Đầu phun xả khí có nhiệm vụ phấn phối khí đến khu vực cần bảo vệ đảm bảo về lượng và mật độ khí theo tính toán. Đầu phun xả khí được thiết kế để có thể xả toàn bộ lượng khí chữa cháy trong khoảng thời gian 10 giây hoặc ít hơn theo thiết kế tiêu chuẩn của hãng Fike hoặc theo chương trình tính toán trên máy tính.

[/FONT][FONT=Verdana]Các đầu phun xả khí sạch của hãng Fike theo serie 80 có đủ kích cỡ từ 3/8”(10mm) đến 2”(50mm), mỗi kích thước đều có đủ 2 loại 180 và 360 độ. Kích thước đầu phun tùy thuộc vào kích thước đường ống dẫn khí được nối vào. Kích thước các lỗ thoát khí trên đầu phun đều được tính toán theo đúng tiêu chuẩn UL & FM. Việc tạo lỗ được thực hiện tại nhà máy sản xuất của Fike.[/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT][FONT=Verdana]Bán kính bảo vệ : 13.92m đối với đầu 180 độ và 9.04m đối với đầu phun loại 360 độ.[/FONT][FONT=Verdana]

[/FONT][FONT=Verdana]CHỨNG NHẬN:[/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT][FONT=Verdana][/FONT][FONT=Verdana]UL Listed - Ex4623[/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT][FONT=Verdana][/FONT][FONT=Verdana] ULC Listed - CEx1136[/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT][FONT=Verdana][/FONT][FONT=Verdana] VDS[/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT][FONT=Verdana][/FONT][FONT=Verdana] FM Approved - 0Y4A8.AF[/FONT][FONT=Verdana]

Lựa chọn đầu phun xả khí theo thong số trong bảng chọn sau
[/FONT]
[FONT=Verdana][/FONT]
[FONT=Verdana][/FONT]
[FONT=Verdana][/FONT]
[FONT=Verdana]
[/FONT]
Buyer.com.vn (giaxaydung)

View more random threads same category: