[FONT=Arial][FONT=arial,helvetica,sans-serif]Super HAD CCD là một nhãn hiệu thương mại của Hãng Sony. Super HAD(Hole-Accumulation Diode) CCD là một thế hệ sản phẩm Sensor cảm nhận ảnh có chất lượng và hiệu suất làm việc cao. Các Đăng nhập để thấy link có độ nhạy cao nhờ công nghệ bán dẫn mới, được Sony nghiên cứu và phát triển thành công.[/FONT][/FONT][FONT=Arial] [FONT=Arial]Trong nỗ lực tăng mật độ điểm ảnh và giảm kích thước của CCD đã khiến cho độ nhạy của CCD bị giảm đi. Để cải thiện vấn đề này, một kính hội tụ được đặt bên trên sensor để tăng hội tụ, đem tới hiệu quả tăng độ nhạy cho Đăng nhập để thấy link. Công nghệ này được gọi là “on-chip micro-lens”. Sony là công ty đầu tiên áp dụng công nghệ này vào sản suất CCD có độ nhạy cao.[/FONT][/FONT] [FONT=Arial]Công nghệ “Super HAD CCD” tối ưu hoá hình dạng của các vi kính hội tụ, nhằm giảm thiểu vùng không gian vô ích giữa các vi kính hội tụ của điểm cảm nhận ảnh trên sensor, từ đó tăng cường độ tập trung ánh sáng và do đó tăng được độ nhạy của sensor. Việc áp dụng công nghệ này đã giúp tăng cường được độ nhạy của mỗi đơn vị phần tử cảm nhận ảnh, mặc dù, kích thước mỗi điểm ảnh vẫn ngày càng thu nhỏ đi. Các Đăng nhập để thấy link sử dụng công nghệ này có Đăng nhập để thấy link cao.[/FONT]

[FONT=Arial]Ảnh minh họa so sánh [/FONT]

[FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [/FONT][/FONT]

[FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT][/FONT]
[/FONT][/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Arial][FONT=Arial]Theo tạp chí kỹ thuật nước ngoài[/FONT][/FONT]

View more random threads same category: