Có khi nào bạn muốn kết nối điện thoại hoặc các thiết bị di động của mình với một mạng Wi-Fi tại nhà hay cửa hàng cafe mà mình đang ngồi uống nước. Thông qua bài viết này bạn sẽ dễ dàng biết cách thiết lập để Đăng nhập để thấy link, iPod Touch, và điện thoại Android kết nối với mạng Wi-Fi.

1. Với iPhone/iPod Touch
Lưu ý: Bài viết này được thực hiện trên phiên bản 4.0 của Đăng nhập để thấy link
Đầu tiên bạn tìm và chọn biểu tượng Settings trên iPhone hoặc iPod Touch của bạn.
Trong menu Settings, bạn chọn chức năng Wi-Fi.
Đăng nhập để thấy link

Nếu Wi-Fi của bạn đang thiết lập ở chế độ tắt (Off), bạn cần kích hoạt nó sang trạng thái mở (On).
Đăng nhập để thấy link

Khi Wi-Fi của bạn được kích hoạt, bạn sẽ thấy xuất hiện danh sách các mạng Wi-Fi mà thiết bị của bạn tìm thấy trong phạm vi hoạt động. Với mỗi mạng trong danh sách có kèm biểu tượng chiếc khóa thì mạng đó đã bị khóa và được cài đặt mật khẩu. Còn các mạng không có biểu tượng ổ khóa tức là bạn có thể kết nối được. Bạn hãy chọn chọn một mạng không bị khóa để kết nối.
Đăng nhập để thấy link

Nếu bạn chọn một mạng có biểu tượng chiếc khóa, một cửa sổ xuất hiện sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu truy cập, bạn chỉ cần nhập mật khẩu vào khung Password, rồi bấm nút Join để kết nối.
Đăng nhập để thấy link

Khi kết nối, tên mạng Wi-Fi sẽ được hiển thị màu xanh với dấu tích vào tên tương ứng.
Đăng nhập để thấy link

Để kết nối vào mạng Wi-Fi với một kết nối ẩn, bạn chọn Other.
Đăng nhập để thấy link

Sau đó nhập tên mạng mà bạn muốn tìm vào khung Name, kiểu an ninh và mật khẩu truy cập, rồi bấm nút Join để kết nối.
Đăng nhập để thấy link

Sau khi kết nối được thiết lập, bạn có thể truy cập vào các trang Web yêu thích của mình thông qua Đăng nhập để thấy linkcủa bạn.
2. Android
Lưu ý: Bài viết được thực hiện trên Android 2,1.
Trên Android của bạn, bạn kích chọn biểu tượng Settings.
Đăng nhập để thấy link

Dưới khung Settings>Wireless & networks.
Đăng nhập để thấy link

Tiếp theo bạn chọn Wi-Fi settings, nếu Wi-Fi chưa được bật thì bạn tích vào tùy chọn bên phải của Wi-Fi.
Đăng nhập để thấy link

Khi Wi-Fi được kích hoạt, bạn sẽ thấy danh sách các mạng Wi-Fi xuất hiện trong danh sách.
Đăng nhập để thấy link

Với mạng bị khóa bạn sẽ thấy biểu tượng ổ khóa gắn kèm tên mạng, để kết nối bạn có thể chọn tên mạng không có biểu tượng ổ khóa.
Nếu bạn chọn mạng có biểu tượng ổ khóa, bạn cần phải nhập vào mật khẩu truy cập vào khung WEP hex key rồi bấm nút Connect.
Đăng nhập để thấy link

Khi kết nối được thực hiện, bạn sẽ thấy bạn đang Đăng nhập để thấy linkWi-Fi đã chọn.
Đăng nhập để thấy link

Để kết nối với mạng Wi-Fi ẩn, bạn chọn mục Add Wi-Fi network.
Đăng nhập để thấy link

Rồi nhập tên mạng ẩn vào khung Network SSID, chọn kiểu bảo mật (Security), mật khẩu truy cập (Wireless passwoed), rồi bấm nút Save để hoàn tất.
Đăng nhập để thấy link

Bây giờ bạn có thể duyệt web thông qua các router Wi-Fi của bạn hoặc kết nối với các thiết bị mạng khác.
(Theo howtogeek.com)

View more random threads same category: