Anh em làm mảng CATV nào biết nhà cung cấp của thiết bị khuyếch đại truyền hình cáp nào uy tín thì xin chỉ giúp .

Thiết bị Pacific chỉ dùng được cho các Hotel mini, đối với các dự án lớn thì không biết là nên dùng hàng của hãng nào ?

Thanks a lot.

View more random threads same category: