Sau khi đăng nhập thành công để giám sát hệ thống từ xa của đầu ghi Avtech có giao diện như sau:


Đầu tiên ta nhấp vào biểu tượng DVR Control sẽ hiện ra giao diện điều khiển:


Menu : hiển thị các thông tin và cài đặt đầu ghi cơ bản
4 nút di chuyển qua lại, lên xuống
Enter : chấp nhận một thao tác đã chọn
Khung chia 4 ô : hiển thị 4 khung hình trên cùng 1 màn hình.
Khung chia 16 kênh ; hiển thị 16 kênh trên cùng 1 màn hình.
Nút Zoom ; phóng to từng kênh.
List ; hiển thị danh sách các ngày đã lưu lại trên ổ cứng
Stop ; ngừng xem lại và trả về trạng thái ban đầu
Sau đây là cách hoạt động của menu
Các số thứ tự từ 1 đến 16 : khi ta nhấp vào số nào đó thì khung hình theo thứ tự số đó sẽ phóng to toàn màn hìnhBây giờ ta sẽ tìm hiểu chức năng của Menu : khi ta nhấp vào menu sẽ hiển thị như sau:


CHANNEL TITLE : ON
EVENT STATUS : ON
IMAGE SIZE : FRAME (toàn màn hình)
QUALITY : BEST (hình ảnh tốt nhất)
IMAGE PER SECOND : 25 (tốc độ ghi 25 hình/s)
RECORD TIMER : OFF
DETECTION TIMER : OFF
DATE : chỉnh ngày hệ thống
FORMAT : chỉnh định dạng ngày (DD/MM/YYYY)

Nhấp nút xuống tiếp tục chuyển tới giao diện kế tiếp ADVANSE CONFIG
Ta chỉ sử dụng tính năng NETWORK, RECORD


Mục NETWORK : ta dùng nút lên xuống để di chuyển đến NETWORK sau đó nhấn Enter trên giao diện để chọn và sẽ hiển thị như sau:


Mục IP ta nhấn phím qua lại để nhập địa chỉ cho đầu ghi (mặc định nhà cung cấp lấy địa chỉ ; 192.168.1.10) (dùng phím Enter trên giao diện để nhập số từ 0-9)
Lưu ý : khi di chuyển dấu nháy nằm vị trí nào thì ta chỉ nhập ở vị trí đó.
Mục GATEWAY ; ta nhập vào 192.168.1.1 (cùng lớp mạng của router của bạn)
Mục NETMASK : ta nhập vào 255.255.255.0
Mục PRIVATE DNS & SECONDARY DNS : nhập địa chỉ nhà cung cấp mạng (có thể không cần nhập ta có thể dùng phần mềm để nhập) (xem hướng dẫn cài camera qua internet)
Mục PORT : nhập 80
Để trở về danh mục trước ta nhấn Menu


Trên hình làdanh mục có chức năng xem lại diễn biến đã được lưu trong ổ cứng của đầu ghi.
Đầu tiên ta chọn mục EVENT INFO sẽ hiển thị như trên. Chọn QUICK SEARCH : để tìm nhanh thời gian ghi hình trước đó:


Mục tim ngày : ta sẽ dùng các phím mũi tên qua lại trên giao diện để di chuyển đến ngày/tháng/năm giờ/phút/giây để chọn khoảng thời gian mà ta muốn xem.
Sau đó dùng mũi tên lên để điều chỉnh thời gian (ví dụ dấu nháy đang ở vị trí ngày, ta nhấn mũi tên lên hoặc Enter chọn ngày, ở đay tôi chọn ngày 10/T.1/2008 lúc 12g:34p:34s.)
Sau khi đã chọn xong thoát ra đưa dấu nháy tới mục Tim Ngay, rồi nhấn nút xuống mục thực hiện, rồi nhấn Enter (trên giao diện) để thực hiện việc xem lại.


Sau đó bấm Menu 2 lần để làm ẩn danh sách menu để cho ta dễ xem
Khi không muốn xem nữa ta nhấn nút Stop để trở lại màn hình chính


songnhac

View more random threads same category: